Vid konfirmation

Så här behandlar vi personuppgifter i samband med konfirmation.

Uppgifterna kommer endast att behandlas av oss inom församlingen och endast i syfte att administrera konfirmationen. Samtycket kan tas tillbaka när som helst, och då raderas uppgifterna igen.

När det är dags för läger respektive resa med konfirmationsgruppen kommer vi att skicka ut nya blanketter. Uppgifterna som med samtycke lämnas in genom dessa blanketter behandlas för att administrera aktiviteten i fråga samt för att göra den så trygg och säker som möjligt. Dessa uppgifter raderas vid inaktualitet.

Vi sparar vissa uppgifter för att kunna skicka ut inbjudningar till återträffar och till konfirmationsledarskap de tre första åren efter konfirmationen. Vissa uppgifter om konfirmationen och våra konfirmander sparas även i en så kallad ministerialbok, vilken sparas för evigt för historiska ändamål.