Anmälan till evenemang

Så här behandlar vi dina uppgifter om du anmäler dig eller ditt barn till ett evenemang som Varbergs församling anordnar.

Om du anmält dig till ett evenemang som Varbergs församling ska hålla eller arrangera har du också blivit ombedd att ange vissa uppgifter i samband med detta. Vi behöver behandla dina personuppgifter för att administrera allt kring evenemanget, till exempel för att veta hur många som kommer att delta och huruvida någon specialkost behöver förberedas i de fall där fika eller mat serveras vid kurstillfället. Dina personuppgifter behandlas på basis av att det är nödvändigt för uppfyllandet av det avtal du anses ingå när du anmäler dig till evenemanget.

Det är alltid obligatoriskt att ange namn och e-postadress. Om du inte anger de obligatoriska personuppgifterna kan vi tyvärr inte erbjuda dig en plats på kursen.

Om vi serverar fika, lunch eller dylikt vid evenemanget finns även ett frivilligt fält där du kan fylla i matallergi. Vi behöver ditt uttryckliga samtycke för att få behandla uppgifter om allergier eftersom det är en känslig personuppgift.

Uppgifterna kommer att raderas när evenemanget är genomfört.