Protokoll

Protokoll från Varbergs församlings kyrkofullmäktige och kyrkoråd.

Kyrkofullmäktige 2020, protokoll