Trummor
Foto: Kent Pettersson

Musik i Sollyckan

Musiken är pulsen i mycket av det vi gör och viktig i våra liv och i kyrkans liv.