Trummor
Foto: Kent Pettersson

Musik i Sollyckan

Musiken är pulsen i mycket av det vi gör och viktig i våra liv och i kyrkans liv.

Körprojekt Gospel

För dig som vill vara med i en kör några veckor. Kanske för att pröva hur det är, eller kanske för att tiden inte räcker till mer.

Ungdomskör

Kör för dig som är 14 år och uppåt. Övar på onsdagar 18:00 i Sollyckans kyrka

Barnkörer i Sollyckan

Lilla barnkören för åldern 4-7 år och Stora barnkören, 7-12 år. Båda övar i Sollyckans kyrka på tisdagar.

Lovsångsteam

Vill du sjunga eller spela i ett lovsångsteam? Vi har flera olika.