Foto: Kent Pettersson

Geografi

Vatten, landsbyggd och tätort.

 

Större delen av Varbergs stad ligger inom församlingens geografiska gränser. En del områden som inte har samma stadskaraktär finns också. Till exempel Getterön med sitt fågelreservat och flygfält i norr och Apelvikens rekreationsområde med Varbergs kurort i söder.

Varbergs kyrka från 1700-talet är tillsammans med Varbergs fästning påminnelser om det historiska Varbergs förändring och utveckling in i nutiden. Ett par kilometer nordväst om torget med Varbergs klassiska kyrka finns Sollyckans kyrka. Den är en del av Håstenområdets blandade bebyggelse med hyreshus, radhus och villor.

Strax bredvid Sollyckans kyrka ligger Varbergs stora kyrkogård, St Jörgens kyrkogård. Den är som en grön lunga mellan bostadsområden och industriområdena i stadens norra del.

Varbergs församling omsluts av Lindberga församling i norr ochTräslövs församling i söder.

Högmässa i Varbergs kyrka

Om församlingen

Du och jag - viktiga pusselbitar. I Varbergs församling vill vi stödja varandra i livets alla skeden, i vardag så väl som i högtid.

Varbergs kyrka

Mitt i Varberg, på torget, står Varbergs kyrka. Ett annat rum än stadens finns för den som vill. Ett heligt rum, dit alla är välkomna för stillhet, fest, gudstjänst och återhämtning.

Apelvikshöjds kyrka

På höjden i södra delen av Varbergs tätort ligger Apelvikshöjds kyrka. Den sjuder av liv och centrum är högmässan på söndagar 11:00.

Sollyckans kyrka

Vid Håstensrondellen ligger Sollyckans kyrka. Här möts människor i olika åldrar och skeden i livet. Vi vill vara en gemenskap där vi får vara som vi är och möta Jesus Kristus i en gemensam lovsång.