Foto: Kent Pettersson

Bönevandring

Vi ber för vår stad. Jämna måndagar 18:00-21:00.

Start i församlingshemmet 18:00 där vi delar in oss i grupper.
Vandringens längd är cirka 1,5 kilometer.
Om du vill får du stanna kvar i församlingshemmet och be.

Vandringen beräknas vara klar 20:30. Kort samling efter för den som vill fram till 21:00.

Bönevandringen pågår året runt på måndagar jämna veckor. Träffas i församlingshemmets bottenplan.

Mer om bönevandringen

Bönevandringarna startade i juni 2016 och har sedan dess genomförts under jämna veckor, normalt med start måndag klockan 18:30 i församlingshemmets sal Baltasar. Under de två veckor som gått sedan den föregående bönevandringen har  Ivan Johansson då följt nyhetsrapporteringen och fångat upp böneämnen respektive tacksägelseämnen som berör Varberg. Vi inleder kvällen med att be och tacka och lämna över dessa böneämnen till honom som har makten att förvandla allt till något gott.

Frågan blir sedan: Vilka vill i kväll gå ”rundan” och bönevandra fysiskt ute i staden och vilka vill stanna kvar i församlingshemmet och be ”rundan” utan att fysiskt ge sig ut i staden? Eftersom vi bönevandrar hela året möter vi alla typer av väder: ljus, mörker, värme, kyla, regn, snöfall, halka, blåst med mera. Det finns därför alla skäl att låta deltagarna välja själva. Oftast blir resultatet att en grupp stannar kvar i församlingshemmet och att en grupp går.

 

Den totala längden på bönevandringen, om man skulle gå hela ”rundan”, är 2,5 km. För att det inte den ska ta alltför lång tid delas därför i sin tur de som ska gå genom staden in i två grupper, en som går åt ena hållet och en som går åt det andra hållet för att sedan mötas någonstans på mitten. I den ”plan för bönevandring i Varberg” som vi har till vår hjälp finns det 24 bönestationer om man går hela ”rundan”. Om en grupp enligt ovan tar stationerna i ordningen 1, 2, 3 etc, så tar den andra gruppen på det här sättet stationerna i ordning 24, 23, 22, etc. , för att, som sagt, mötas på mitten. Många gånger blir det så att grupperna möts i närheten av kyrkoruinen vid Gamla kyrkbacken (station 10). Där, vid det stora korset, kan vi då avsluta vandringen med att prisa vår Herre för vad han gjorde för oss. Efteråt återvänder de flesta till församlingshemmet, men vi har ingen allmän återsamling där. Klockan är då oftast omkring 20:10 och vi har varit ute och gått i ca 1,5 timma. Gruppen som stannat kvar i församlingshemmet har då normalt avslutat sin bön (de behöver ju inte någon tid för att förflytta sig mellan bönestationerna).

Om man är många som fysiskt vill gå bönevandringen kan det finnas skäl att dela in de gående i ytterligare grupper. Om man nämligen är, säg, tio i en grupp som går åt samma håll blir det trångt på trottoaren, man riskerar att hindra cyklister och gående och man hör inte vad de andra ber om. Idealet är att antalet personer i gruppen ligger på max fem eller sex. När man stannar vid en station ber man i tur och ordning, högt eller tyst. Snittet ligger kanske vid att två, tre deltagare ber högt (fler vågar be högt om det är en liten grupp). Men inget tvång finns! Herren hör våra tysta böner lika bra!

Bra är det naturligtvis också om någon i varje grupp tar lite ansvar för att vid respektive station välja plats på trottoaren där man kan stanna respektive avgöra när man bett färdigt och kan fortsätta till nästa.

Ivan Johansson
Ansvarig för bönevandringarna