En lila triangel som det står diakoni i. Vid de olika sidorna står de tre orden utövare, verksamheter och förhållningssätt.
Foto: Kent Pettersson

Vad är diakoni

Diakoni – kyrkans omsorg om medmänniskan och skapelsen.

Varje kristen och varje församling har fått i uppdrag att omsätta kristen tro i handling genom omsorg om medmänniskan och skapelsen.

Diakoni är

  • ett teologiskt begrepp
  • ett förhållningssätt
  • verksamheter som församlingen bedriver

Guds diakoni 

Kyrkans diakoni vilar i och omsluts av Guds diakoni.

Diakonins riktning

Diakonin har två riktningar. Dels inåt, in i församlingens gemenskap. Samt utåt i den värld där vi lever och som vi ska ta ansvar för.  Startpunkten för all diakoni; Guds kärlek till oss och hela sin skapelse.

 ”Mission from the margins” 

Det är ett engelskt begrepp som har kommit att ansvändas i diakonalt arbete. Dess betydelse kan man beskriva såhär: I den totala utsattheten finns den största erfarenheten av nåden. Gud kommer till oss i de vi möter.

När vi vänder oss mot medmänniskan vänder vi oss mot Gud

Ett viktigt bibelord  för diakoni är: Vi älskar därför att han först älskade oss. 1 Joh 4:19