Foto: Kent Pettersson

Samtal och hembesök

Att bli lyssnad till i förtroende och med acceptans kan lindra, göra det svåra lättare att uthärda och ge hopp om vägar framåt. Vi människor behöver få möjlihget att uttrycka känslor och prata om livet. När du behöver prata med någon utomstående finns Svenska kyrkans präster och diakoner till hjälp.

Präster och diakoner i Svenska kyrkan har tystnadsplikt och vem som helst kan ta kontakt för ett samtal.

All kontakt med präster och diakoner är kostnadsfri.

Om du behöver samtal eller besök i ditt hem på grund av att du har svårt att ta dig ut, kan någon av våra präster eller diakoner göra hembesök.

Kontakta själv den du önskar samtal med.