En vy över kallbadhuset, barnens badstrand och hamnen
Foto: Kent Pettersson

Församlingsinstruktion - Omvärldsbeskrivning

En växande stad som förtätas. Fler boende i Varbergs församling och utmaningar inför framtiden. Så som klimatförändringar, migration och socialt utanförskap.

I Varbergs församling bor cirka 26 700 personer varav ungefär 16 600 är medlemmar i Svenska kyrkan. Församlingen gränsar i öster och söder till Träslövs församling och i norr till Lindberga församling. Församlingsgränserna går mitt i stadsbebyggelsen och det är därför nödvändigt att samverka över dessa gränser.
Varberg är en attraktiv stad att bo i, vilket leder till långa bostadsköer och hög prisnivå för bostadsrätter och hus. Staden växer framför allt i ytterkanterna, det vill säga utanför Varbergs församlings område. Men även centralt kommer invånarantalet att öka genom att staden förtätas. Byggandet av tågtunnel och bostadsområdet Västerport, som planeras vara färdigt omkring år 2030, leder till ca 2 500 nya bostäder inom församlingen och ökad pendling, framför allt till Göteborg.

De senaste tio åren har både inflyttning och utflyttning ökat kraftigt. Framför allt är det yngre människor, födda på 1990-talet och i viss mån på 1980-talet, som står för både inflyttning och utflyttning. Samtidigt fortsätter medlemsfrekvensen i församlingen att minska i ungefär samma takt som för Svenska kyrkan i stort. Det största medlemstappet sker bland 90-talister.

En stiliserad enkel karta över Varbergs församling och gränserna mot Lindberga och Träslövs församlingar
Varbergs församling gränsar i norr mot Lindberga församling och i söder och öster mot Träslövs församling. Foto: Kent Pettersson

Barn och ungdomar kommer i kontakt med församlingen genom dop och konfirmation, genom församlingens barn- och ungdomsverksamhet och skolkontakter, och genom att följa med sina familjer och vänner till kyrkan. Frekvensen för både dop och konfirmation är sakta på väg neråt och ligger nu på i genomsnitt strax under 50 % (dopfrekvens räknas i andel av alla födda, konfirmandfrekvens i andel av kyrkotillhöriga 15-åringar). Församlingens övriga verksamheter för barn och ungdomar når relativt få personer.

Varberg är en förhållandevis välmående stad sett till statistik för medelinkomst, kriminalitet och social hållbarhet. Det hindrar inte att många barn och ungdomar lever under press. Psykisk ohälsa och stress är utbredd bland barn och unga. Många upplever oro för framtiden. Den faktor som flest oroar sig för, både bland barn och unga och bland vuxna, är klimatkris och miljöförstöring.

Framtidsutmaningar som vi står inför både lokalt så väl som nationellt och globalt omfattar bland annat: Den accelererande ekologiska krisen med klimatförändringar och minskad biologisk mångfald, ökande migration och flyktingströmmar, samt socialt utanförskap när arbetsmarknaden ställer allt högre krav på kompetens och prestation.

Dop i Sollyckans kyrka

Slutsatser och analys

Olika sorters kommunikation är viktig för församlingen i framtiden.

En person som tar ett kort in i gudstjänstrummet med sin mobil.

Prioriterade områden

Delaktighet, mission och skapelsens helande

Pastoralt program

Församlingens grundläggande uppgift är att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Det rör sig alltså om en uppgift med fyra olika aspekter.

Grafik som är ett öppet hjärta med orden Med öppet hjärta i.

Församlingsinstruktion

Församlingsinstruktionen är ett styrdokument för Varbergs församling