En uppslagen bibel
Foto: Emma Leufstedt

Undervisning i Sollyckan

Vill du lära dig mer? Se vilka alternativ som finns.

Hemgrupp

Bönegrupp, hemgrupp, cellgrupp. Den kan ha olika namn beroende på hur den är tänkt att fungera. I grunden är det en mindre grupp att träffas i.

Väg

Livsvägen

Om Gud finns - vad spelar det för roll? Vuxenväg till tro vänder sig till vuxna som vill utforska vilka andliga upptäckte som kan göras inom kyrkan. Ny kurs startar i september.