Foto: Kent Pettersson

Barn och familj

Jesus sa att barnen fick komma till honom. Att Guds rike tillhör sådana som de. I allt Varbergs församling gör har barnen en plats. En del aktiviteter är extra mycket riktade till barnen.