Foto: Kent Pettersson

Etik och riktlinjer för begravningsverksamheten

S:t Jörgens kyrkogård

Begravning

När en nära anhörig går bort omkullkastas vardagen och inget är sig likt. Som nära anhörig uppstår många praktiska frågor som du måste ta ställning till samtidigt som du har en tung sorg att bära. Kom ihåg att du inte behöver ha så bråttom med allt det praktiska. Så här går det till i Varbergs församling

Etiska och praktiska frågor

För att säkra att begravninsverksamheten sker på ett etiskt och juridiskt riktigt sätt har vi tydliga dokument om detta och tydligt bestämt hur det ska skötas rent praktiskt. Här är svaren på många praktiska frågor som rör allmänt arbete på kyrkogården.

Etiska regler för krematorie-verksamheten i Varbergs församling

Riktlinjer för processen kring kremering är också viktiga för att även detta ska ske på värdigt sätt.

Etiska riktlinjer vid gravgrävning i Varbergs församling

Det är viktigt att gravar hanteras på ett värdigt och korrekt sätt. Begravningslagen sätter vissa ramar. Vi är noga med att följa de etiska riktlinjerna och utföra arbetet på ett säkert sätt.

Riskbedömning och åtgärder vid gravgrävning och återfyllning för kista

Så här går det till när vi gräver graven och sen fyller igen efter gravläggningen. Några punkter som följs för att garantera säkerheten.