Teamet i Sollyckans kyrka

  • Linda Torstensvik

    Linda Torstensvik

    Församlingsassistent

    Mer om Linda Torstensvik

    ...i Sollyckans kyrka med ansvar för äldre barn och ungdomar. Har konfirmandgrupper, WWJD-grupp, ungdomsgrupp och söndagsskola. Linda är även ansvarig för församlingens arbete på skolor.