Foto: Kent Pettersson

Kärlek

”Detta är kärleken: inte att vi har älskat Gud utan att han har älskat oss och sänt sin son som försoningsoffer för våra synder.” (1 Johannesbrevet 4:10)

Wow, vilken kärleksförklaring, i dubbel bemärkelse. En förklaring över hur mycket Gud älskar oss och en förklaring i vad kärlek är. Hur kan vi då besvara denna kärleksförklaring? Vi kan inte göra annat än att ta emot gåvan och säga ”Tack!” För oss människor är det omöjligt att visa lika stor kärlek som Gud. Det vi kan göra är att försöka nå en bra bit på väg. Jesus utmanar oss genom att säga: ”Ni ska älska era fiender och be för dom som förföljer er.” Det är lite provocerande, men om vi tänker att älska är att vilja den andre gott så blir det lite lättare att förstå, men fortfarande en utmaning. Det vi kan göra är att bemöta andra med kärlek, oavsett om vi tycker att de förtjänat det eller inte. Det är just det som är poängen med kärlek, som det står inledningsvis, Gud älskar oss så mycket att han sänder sin son som offer. Detta inte för att vi förtjänat det utan för att han älskar. Den vi visar kärlek emot kanske inte ens ger ett tack tillbaka, men ger kanske kärlek vidare till andra. Vi har ingen garanti på att det blir så, men det är ju värt att chansa.

Kärlekens källa

Kom också ihåg att fylla på med kärlek, för vi kan inte ge något vi inte har. Källan för kärlek är alla goda gåvors givare, Han som till och med offrade sin son, för vår skull. Just det, Gud.

”Kärleken är tålmodig och god. Kärleken är inte stridslysten, inte skrytsam och inte uppblåst. Den är inte utmanande, inte självisk, den brusar inte upp, den vill ingen något ont.” (1 Korinthierbrevet 13:4-5)

Av Gabriella Henning

Första numret 2020 av församlingstidnignen Var med innehåller en samling artiklar som utgår från Andens frukter som står uppradade i Gaterbrevet 5:22-23. 

Det är egenskaper som växer i oss och Gud vill att vi ska ha mer av dem. Vi är som träd planterade vid vattenbäckar, vi bär frukt om omständigheterna är de rätta. 

Kärlek

Wow, vilken kärleksförklaring

Glädje

Som balsam för själen.

Frid

När sinnet får öva.

Tålamod

Modet att så frön.

Vänlighet

Påverkar andra människor.

Godhet

När du övar händer det.

Trofasthet

När jag lever i tron på Jesus Kristus.

Ödmjukhet

Där Kristi sinnelag får råda.

Självbehärskning

Styr impulsen, inte känslan.

Församlingstidningen Var med

Artiklar och texter från församlingstidningen Var med.