Hand med ljus
Foto: Kent Pettersson

Sinnesromässa

"Gud, ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra mod att förändra det jag kan och förstånd att inse skillnaden."

Ibland kan livet kännas övermäktigt. Det kan hända oss alla. Vi kan uppleva att vi är totalt ensamma. Men det finns Någon som delar vår smärta. 

I sinnesromässan ger vi rum åt smärtan, men också åt Gud som vill vara oss nära och ge oss kraft. Tystnad, bön, nattvard, ljus och innerlig musik hjälper oss att finna sinnesro. 

Datum för höstens sinnesromässor kommer i slutet av augusti. 

 

Taizémässa

En stilla mässa på onsdagar 18:00 i Varbergs kyrka.

Gemenskap

Ibland kan det vara gott att träffa andra, dricka en kopp kaffe eller te och samtala med andra. Kanske lyssna på ett föredrag eller lite musik. Du kanske hellre vill göra något tillsammans med andra. Här kan du utforska och dela livet med någon annan och Gud.