Meny

Sinnesromässa

"Gud, ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra mod att förändra det jag kan och förstånd att inse skillnaden."

Ibland kan livet kännas övermäktigt. Det kan hända oss alla. Vi kan uppleva att vi är totalt ensamma. Men det finns Någon som delar vår smärta. 

I sinnesromässan ger vi rum åt smärtan, men också åt Gud som vill vara oss nära och ge oss kraft. Tystnad, bön, nattvard, ljus och innerlig musik hjälper oss att finna sinnesro. 

Välkommen till Sinnesromässa.