Hand med ljus
Foto: Kent Pettersson

Sinnesromässa

"Gud, ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra mod att förändra det jag kan och förstånd att inse skillnaden."

Ibland kan livet kännas övermäktigt. Det kan hända oss alla. Vi kan uppleva att vi är totalt ensamma. Men det finns Någon som delar vår smärta. 

I sinnesromässan ger vi rum åt smärtan, men också åt Gud som vill vara oss nära och ge oss kraft. Tystnad, bön, nattvard, ljus och innerlig musik hjälper oss att finna sinnesro. 

Välkommen till Sinnesromässa. 

Planerade datum hösten 2020
Söndag 20 september
Söndag 18 oktober
Söndag 15 november
Söndag 20 december

Det är 18:00 i Varbergs kyrka

På grund av rådande läge får det vara max 50 deltagare och sena ändringar kan ske. Titta i kalendern för att se uppdaterad information.