Grafik som är ett öppet hjärta med orden Med öppet hjärta i.
Foto: Kent Pettersson

Församlingsinstruktion

Församlingsinstruktionen är ett styrdokument för Varbergs församling

Så här är det meningen att vår församling ska vara. Instruktionen är formad av mångas synpunkter, antagen av Varbergs församlings kyrkofullmäktige och kyrkoherde, och utfärdad av domkapitlet i december 2019.