Grafik som är ett öppet hjärta med orden Med öppet hjärta i.
Foto: Kent Pettersson

Församlingsinstruktion

Församlingsinstruktionen är ett styrdokument för Varbergs församling

Så här är det meningen att vår församling ska vara. Instruktionen är formad av mångas synpunkter, antagen av Varbergs församlings kyrkofullmäktige och kyrkoherde, och utfärdad av domkapitlet i december 2019. 

Varbergs församlings vision

Varbergs församling vill vara en gemenskap med öppet hjärta för Gud och för medmänniskan.

Omvärldsanalys

En gemenskap av människor.

Pastoralt program

Församlingens grundläggande uppgift är att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Det rör sig alltså om en uppgift med fyra olika aspekter.

En person som tar ett kort in i gudstjänstrummet med sin mobil.

Prioriterade områden

Delaktighet, mission och skapelsens helande