Foto: Kent Pettersson

Församlingsinstruktion - Omvärldsanalys

En gemenskap av människor.

Varbergs församling är en gemenskap av människor som samlas kring ordet och sakramenten; en organisation med medlemmar, styrelse, anställda, byggnader och verksamheter; och ett geografiskt område som omfattar de centrala delarna av Varbergs stad. Varbergs församling är en del av Svenska kyrkan och Göteborgs stift. Vi hör samman med hela den världsvida kyrkan i tid och rum, med evangeliet om Jesus Kristus som utgångspunkt och Guds rike som mål.

En vy över kallbadhuset, barnens badstrand och hamnen

Omvärldsbeskrivning

En växande stad som förtätas. Fler boende i Varbergs församling och utmaningar inför framtiden. Så som klimatförändringar, migration och socialt utanförskap.

Dop i Sollyckans kyrka

Slutsatser och analys

Olika sorters kommunikation är viktig för församlingen i framtiden.

Grafik som är ett öppet hjärta med orden Med öppet hjärta i.

Församlingsinstruktion

Församlingsinstruktionen är ett styrdokument för Varbergs församling