Foto: Kent Pettersson

Församlingsinstruktion - Omvärldsanalys

En gemenskap av människor.

Varbergs församling är en gemenskap av människor som samlas kring ordet och sakramenten; en organisation med medlemmar, styrelse, anställda, byggnader och verksamheter; och ett geografiskt område som omfattar de centrala delarna av Varbergs stad. Varbergs församling är en del av Svenska kyrkan och Göteborgs stift. Vi hör samman med hela den världsvida kyrkan i tid och rum, med evangeliet om Jesus Kristus som utgångspunkt och Guds rike som mål.