Foto: Kent Pettersson

Gravvisning

Det finns olika sätt att begrava sina anhöriga och olika platser.

Val av gravplats

Det finns tre olika gravtyper: kistgravplats, urngravplats och minneslund. De två första alternativen innebär att graven är markerad och att man har möjligheten att beställa gravvård. Det tredje alternativet är minneslund, som är ett gemensamt område där askan efter den avlidne sätts ner anonymt. Gemensam smyckningsplats finns för blommor och ljus. Möjlighet att beställa gravvård avseende minneslund finns inte.

Vid förfrågan om en ny gravplats, så erbjuder kyrkogårdsförvaltningen visning av densamma. Detta innebär att man får möjlighet att utse en gravplats tillsammans med personal från kyrkogårdsförvaltningen.

Välkommen att kontakta kyrkogårdsförvaltningen, telefon: 0340-81 400

Spridning av aska utanför begravningsplats

Anhöriga får själva sprida aska efter tillstånd från länsstyrelsen i det län där spridningen skall ske. Tillståndet från länsstyrelsen skall visas, vid uthämtning av urna.