En person som tar ett kort in i gudstjänstrummet med sin mobil.
Foto: Kent Pettersson

Församlingsinstruktion - Prioriterade områden

Delaktighet, mission och skapelsens helande

Delaktighet

Församlingen bärs av sina engagerade medlemmar. Därför vill vi prioritera bred delaktighet i allt kyrkan gör. Så många som möjligt ska höra till församlingens ”vi”. Ideella medarbetare ska välkomnas och bemyndigas.

Hjärta och annat pyssel
Ett av sätten att välkomna fler är att ha gudstjänster på många olika sätt. Messy Church är ett sätt att fira gudstjänst som innehåller mycket. Bland annat möjligheten att tillverka saker. Foto: Kent Pettersson

Mission

Tron växer när vi delar den. Församlingen ska välkomna människors sökande och stimulera samtal om tro och liv. Särskilt behöver församlingen ge plats åt barn och unga, och välkomna dem som inte redan är aktiva medlemmar. Med en helhetssyn på mission som både vittnesbörd och tjänst vill vi delta i Guds verk i Varberg.

En humla som sitter på en blomma
Skapelsens mångfald är otroligt stor och vi måste hjälpas åt för att bevara och återupprätta den. Foto: Kent Pettersson

Skapelsens helande

Kyrkan har ett särskilt ansvar att bidra med tro, hopp och kärlek i klimatkrisens tid. De ekologiska utmaningarna är andliga frågor, eftersom de handlar om människans plats i skapelseväven och medför ett stort behov av själavård och hopp. Tillsammans får vi upptäcka skapelsens helighet och leva vår tro på hela skapelsens frälsning.

Grafik som är ett öppet hjärta med orden Med öppet hjärta i.

Församlingsinstruktion

Församlingsinstruktionen är ett styrdokument för Varbergs församling