Dina rättigheter

Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att utan kostnad få ett utdrag av de personuppgifter som vi behandlar om dig samt information om hur vi behandlar dem, under förutsättning att du kan visa din identitet. Vad gäller vår behandling av dina personuppgifter inom ramen för jobbansökan och kursanmälan har du även en rätt att få ut dina personuppgifter i Excelformat eller annat maskinläsbart, allmänt använt och strukturerat format.

Du har även rätt att begära rättelse eller komplettering av de personuppgifter som vi behandlar om dig. Under tiden vi kontrollerar om uppgifterna är korrekta kan du begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, vilket innebär att de endast får lagras av oss tills vidare.

Utlämning av personuppgifter enligt GDPR

Vill du veta vilka personuppgifter om dig som Varbergs församling behandlar är välkommen att komma till församlingens expedition. Ha med giltig legitimation så att vi kan kontrollera att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person. 

Klagomål

Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter är olaglig eller inte sker på ett korrekt sätt har du en rätt att inge ett klagomål till Datainspektionen

Dataskyddsombud

Vårt dataskyddsombud är Erika Malmberg (inTechrity), 072-549 64 34, e-post