Foto: Kent Pettersson

Dop

Dopet är en gåva från Gud. I dopet ingår löften om befrielse och beskydd. Dopet ger oss hopp om det liv som kommer efter. Livet hemma hos Gud börjar i dopet. I dopet börjar det nya livet.

Dopet är en fest i Guds familj

När du/ni låter ert barn bli döpt är det en stund med mycket glädje och ljus. Släkt, vänner, familj och församling får fira att ett barn är fött och att det döps. 

Dopet är en gudstjänst som är glädjefylld. Många ser det som en namngivningsceremoni men dopet är mycket djupare än så. I dopet får vi ta del av den heliga Anden.

Det är inte bara spädbarn som döps. Oavsett ålder finns möjlighet till dop. Många döps strax innan konfirmationen. I Svenska kyrkan tror vi att ett dop gäller för alltid. Ett dop kan inte bli ogiltigförklarat. Man behöver inte döpa om sig om man kommit tillbaka till tron efter flera år. Eller om man kommer från ett annat samfund. Ibland kan däremot dopförnyelse förekomma då man svarar på en del frågor. Detta sker oftast i påsknattgudstjänsten.

Vill du/ni döpa ert barn?

Kontakta expeditionen eller fyll i det här formuläret.

Församlingens expedition

Telefon: 0340-81 300, läs mer om öppettider och kontaktvägar här.

Några korta fakta

Vad har ni för önskemål? Vi försöker att vara så tillmötesgående som möjligt. 

Plats

Vi har dop i Varbergs kyrka, Apelvikshöjds kyrka och Sollyckans kyrka

Tid

Ett utmärkt tillfälle för dop är i någon av söndagens gudstjänster. Då blir församlingen delaktig i dopet och ni får vara med om en härlig gudstjänst med sång och musik. Om ni inte vill ha det i en högmässa med nattvard kan en lite kortare familjegudstjänst vara ett bra tillfälle. I kalendern kan du se när det är gudstjänster och vad det är för gudstjänst. 

En dopgudstjänst efter söndagens gudstjänst eller på en lördag är också möjligt. Det kan vara ett eller flera barn som döps i samma gudstjänst. 

Dopklänning

Om du vill kan du få låna dopklänning av församlingen.

Lokal för dopkalas

Ni kan få låna en av församlingens lokaler för dopfest om ni vill. Antingen i församlingshemmet på Sveagatan 24 eller samlingssal i Apelvikshöjds eller Sollyckans  kyrkor. På söndagarna i Apelvikshöjd eller Sollyckan får ni inte tillgång till kök eller samlingssalar i mer än en timma innan samlingen. Det beror på att det är gudstjänster med kyrkfika. 

Detta är bara möjligt i mån av plats. 

 

En bättre väg in

Huvudentrén är inte den bästa vägen om du kommer till Varbergs kyrka med barnvagn. Då är det bättre att använda sidodörrarna som har en knapp du kan trycka på som öppnar dörrarna. 

Men det går att komma ta sig in genom huvudentrén också, men du får kämpa lite som Gabriella gör i filmen nedan.