Foto: Kent Pettersson

Taizémässa

En enkel gudstjänst med böner, bibelord och sånger som sjungs gång på gång i enkla stämmor, inramat av tystnad och tända ljus.

Taizé är en liten by i Bourgogne i Frankrike. I denna by finns sedan andra världskriget en allkyrklig kommunitet, som blivit en vilostad och mötesplats för ungdomar och unga vuxna från hela världen.

”Längst inne i människans väsen finns det en längtan efter en närvaro, en stilla önskan om att få uppleva en gemenskap. Låt oss aldrig glömma att en enkel önskan om kontakt med Gud redan är början på tron. ”
-Broder Roger, Taizékommunitetens grundare

Kyrkan i Taizé Foto: Kent Pettersson

Tid och plats

Vi har Taizémässa i Varbergs kyrka på onsdagar 18:00. Se kalendern.

På grund av pågående pandemi och smittrisk delas får det vara max 50 personer närvarande samt att endast brödet delas ut vid nattvarden. 

Läs mer om Taizé.