Högmässa i Varbergs kyrka
Foto: Kent Pettersson

Om församlingen

Du och jag - viktiga pusselbitar. I Varbergs församling vill vi stödja varandra i livets alla skeden, i vardag så väl som i högtid.

Alla bidrar med något

Som församling består vi av människor som du och jag. På samma sätt som vi människor är olika är församlingens olika kyrkor och delar det. Mycket beroende på vilka vi är som vill vara med och forma dem.

Vi behöver inte vara lika. Vi är inte menade att vara lika. Men vi är alla bjudna till en gemenskap som är större än vi själva.

Vi förenas genom längtan efter Guds kärlek och omsorg. Vi vill vara en oas av små och stora gemenskaper. Där kan du och jag vara viktiga pusselbitar. Tillsammans kan vi få bli del av en helhet i en värld som är brusten.

Oavsett vem du är, vill vi erbjuda sammanhang där vi får träffa varandra och möta Gud – en Gud som befriar och bär.

 

Geografi

Vatten, landsbyggd och tätort.

Varbergs församlings vision

Varbergs församling vill vara en gemenskap med öppet hjärta för Gud och för medmänniskan.

Ordförandeklubba

Förtroendevalda

Vart fjärde år är det kyrkoval för Svenska kyrkan. Då får alla som är medlemmar och över 16 år rösta vilka det är som ska sitta i de beslutsfattande organen i kyrkan.

Mångfaldsvision

Som kyrka vill vi inte göra skillnad på hur vi värderar och behandlar människor utifrån kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religionstillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell identitet eller ålder.

Miljöpolicy

En framtid och ett hopp, det är något att arbeta för. En del av Varbergs församlings arbete med det är att vi antagit en miljöpolicy.

Varbergs kyrka

Mitt i Varberg, på torget, står Varbergs kyrka. Ett annat rum än stadens finns för den som vill. Ett heligt rum, dit alla är välkomna för stillhet, fest, gudstjänst och återhämtning.

Apelvikshöjds kyrka

På höjden i södra delen av Varbergs tätort ligger Apelvikshöjds kyrka. Den sjuder av liv och centrum är högmässan på söndagar 11:00.

Sollyckans kyrka

Vid Håstensrondellen ligger Sollyckans kyrka. Här möts människor i olika åldrar och skeden i livet. Vi vill vara en gemenskap där vi får vara som vi är och möta Jesus Kristus i en gemensam lovsång.

Församlingstidningen Var med

Artiklar och texter från församlingstidningen Var med.

Nederdelen av en kalenderframsida

Kalender

Här kan du se vad som händer i Varbergs församling.