Ideella medarbetare

Så här behandlar Varbergs församling uppgifter kring ideella medarbetare.

För att vi ska kunna administrera ditt ideella engagemang behöver vi lagra personuppgifter om dig, nämligen de som du själv angivit. Grunden för den här behandlingen är att ett avtal ska kunna ingås. Avtalet kan inte ingås om inte vi kan behandla dina personuppgifter. Vid avtalsrelationens slut raderas de uppgifter vi har om dig, om de inte behöver sparas på grund av lagkrav.

Avtal låter kanske konstigt, men för att du ska kunna vara ideell medarbartera måste vi kunna kontakta dig och ha med dig i listan över ideella medarbetare. Därmed är det ett villkor att du tillåter behandlingen och det kan inte gå under samtycke som i många fall används för datalagring.