Foto: Kent Pettersson

Möten som minskar ångesten

Samtalen i diakonen Gudrun Bengtsson har i diakonimottagningen gör ofta stor skillnad. Att få sätta ord på livet och de känslor som finns är otroligt viktigt och en liten ekonomisk hjälp kan vara det första steget till att få rätsidan på livet igen.

– Det är väldigt ofta i samtal som det handlar om att bekräfta att du är värdefull, säger diakonen Gudrun Bengtson.

Varbergs församling har sedan flera år tillbaka en diakonimottagning som är öppen för alla och Gudrun är en av diakonerna som har hand om den.

– Människor som vi möter har ofta med sig saker som gör att de är tilltufsade. Att möta människor med kärlek och respekt är det viktigaste.

Trots att de flesta som söker sig till mottagningen primärt vill ha ekonomisk hjälp börjar Gudrun oftast med att fråga hur de mår.

– Att få sätta ord på den kamp vi har är viktigt. Att sätta ord på det innersta. Många har ingen som lyssnar. Ekonomi är en sak men måendet är viktigast, säger Gudrun.

Samtal och gemenskap är viktigt

Eftersom det är drop in till diakonimottagningen och nästan alltid flera personer som sitter i entrén utanför expeditionen och väntar finns det inte tid för långa samtal. Om det finns behov eller önskan om ett längre samtal bokar Gudrun in en tid då de kan prata utan att tänka på andra som väntar. I en del fall är det inte samtal med just en diakon som är det viktigaste utan möjligheten att få möta någon annan. Då tipsar Gudrun om någon av de många möjligheter som finns i Varbergs församling. Till exempel sopplunchen, det diakonala caféet som är öppet i samband med diakonimottagningen eller samtalsgruppen Livsstegen för de som vill dela livet och tillsammans hitta en väg tillbaka till livslusten.

Gudrun har märkt att många som kommer inte har sökt hjälp någon annanstans tidigare.

– Det är lägre tröskel på diakonimottagningen än att söka kontakt med socialen. Vi är ingen myndighet och för inga journaler. Kanske är det lättare för att det inte är samma stämpel att gå hit. Kanske för att kyrkan ser mer till helheten.

Viss ekonomisk hjälp ges också vid diakonimottagningen.

– Vi kan ge presentkort på mat eller mediciner. Det är små summor vid enstaka tillfällen.

Större behov under pandemin

Diakonimottagningen har runt 370 besök på ett år. I slutet av månaderna strax innan utbetalningar är det extra många. Under coronapandemin har det kommit fler behövande, bland annat ensamstående mammor. Många har mist delar av sin inkomst för att de själva eller deras barn varit sjuka och då har de varit hemma. För den som lever på marginalen är det en kännbar förlust. Fattigpensionärer som inte har råd med medicin kommer också och söker hjälp. Till och med tandvården vittnar om de ekonomiska klyftorna i samhället och det finns de som inte har råd. Vem som helst kan drabbas av att inte ha pengar.

– Det kan vara att man blir arbetslös och det blir ett glapp innan a-kassan kommer. Systemen är inte alltid synkade och därför hamnar man mellan stolarna. Att komma och prata en stund och få lite ekonomisk hjälp kan lätta mycket på ångesten, berättar Gudrun.

Ger råd i kontakt med myndigheter

I en del fall handlar det om att slussa vidare till andra som Gudrun och hennes kollegor har kontakt med för det finns mycket hjälp att få. Det kan handla om kommunens kontakter för budget och skuldrådgivning eller konsumentrådgivare om man har hamnat i en tvist, eller att hjälpa till med kontakt för att söka försörjningsstöd eller bostadstillägg för de som behöver hjälp mer långsiktigt. Råd och stöd i kontakt med myndigheter är en stor och viktig del av diakonernas arbete för många känner inte till sina rättigheter och kan behöva hjälp att hitta rätt vägar.

I vissa fal tipsar Gudrun om vad de andra kyrkorna i Varberg kan bidra med. Bland annat Pingstkyrkans Second Chans och Frälsningsarméns matkasse.

Gudrun kan känna sig hjälplös

Gudrun är engagerad och pratar snabbt under samtalet, men ibland suckar hon lite uppgivet över situationen i samhället och alla behov som finns. Hon önskar att hon kunde göra mer ibland men inser sina begränsningar.

– Jag får ta emot och lyssna och hjälpa där jag kan. När jag är maktlös får jag lämna över det. Jag får be Gud att han hjälper. Att be för dem jag har mött är viktigt även om jag inte kan ändra på situationen.

Även om det är tungt att höra på alla människoöden är Gudrun glad över att hon har det här jobbet för det är en förmån att få ta del av människors berättelser, ett stort förtroende och det är fantastiskt att få hjälpa där det går.

– Det kan vara tufft, men det är väldigt meningsfullt.

Insamlade pengar delas ut

Pengarna som delas ut av diakonimottagnigen kommer från Diakonernas hjälpkassa som samlas in av föreningen Varbergs församlingsdiakoni. I mer än hundra år har föreningen samlat in pengar som sedan delats ut till stöd och hjälp till människor i Varberg. Diakonerna i Varbergs församling gör arbetet med att möta och dela ut pengarna men de är beroende av alla de gåvor som diakonikassan får. Gudrun betonar att det är ett bra sätt för att alla som vill hjälpa dem som har drabbats av ekonomiska problem i Varberg att ge en gåva till diakonernas hjälpkassa. 

Diakonimottagning

I vår diakonimottagning kan du som lever i en utsatt ekonomisk situation få stöd och hjälp.

Diakonernas hjälpkassa

Var med och stötta diakonin i Varbergs församling

En man och ett barn som leker tillsammans.

Artiklar

Berättelser från vardag och verklighet som speglar livet.