Foto: Kent Pettersson

Arbetsträning och praktik

Många människor är utanför arbetsmarknaden på grund av ohälsa eller andra orsaker, till exempel att de är nyanlända i Sverige.

Att vara utanför arbetsmarknaden kan skapa både ekonomiska problem och delaktighetsproblem utöver den ohälsa som man lider av.

Det är helt avgörande för människors hälsa att de har möjlighet till ett sammanhang som är bra för dem.

Därför erbjuder vi arbetsträning och praktik som ett sätt att stödja människor att komma tillbaka till ett arbetsliv och ett viktigt sammanhang.

För att arbetsträna i Varbergs församling behöver man ha en  myndighetskontakt som bedömer att man är redo för att arbetsträna.

Därefter kontaktar man kyrkans diakonala verksamhet för ett samtal och en prövning om detta kan vara platsen för rehabilitering.

Diakoni

Diakoni är kyrkans omsorg om medmänniskan och skapelsen.

Församlingens expedition

Telefon: 0340-81 300, läs mer om öppettider och kontaktvägar här.