Kyrkofullmäktige i Varbergs församling

Mandatperioden 2018-2021

Ledamöter i kyrkofullmäktige 

Jonas Noréus (FiSK), ordförande
Lisbeth Olsson (S), 1:e vice ordförande
Anders Johansson (FL), 2:e vice ordförande
Ann-Christine Rosengren (S)
Lena Andersson (FL)
Jan Vastersson (S)
Daniel Wide (FL)
Annsofi Aurell (BorgA)
Niklas Svensson (S)
Julia Nord Axelsson (S)
Hans Nelje (FiSK)
Mona Hallberg (BorgA)
Eva Merje (FL)
Karolina Mårtensson (S)
Kent Anving (FL)
Christer Andersson (S)
Ingela Svenson (FiSK)
Kåge Johansson (BorgA)
Marcus Vahlström (FL)
Karin Sandström (S)
Martin Bergman (S)
Martin Henning (FL)
Iréne Boman (FL)

 

Ersättare

Marianne Johansson (S)
Roland Ryberg (S)
Alf Eriksson (S)
Tomas Johansson (S)
Carleric Henriksson (FL)
Susann Nelson (FL)
Eva Folkeson (FiSK)
Öyvind Mathillas (FiSK)
Anita Kårfalk (BorgA)
Inger Svensson (BorgA)
Göran Myrne (FL)
Monica Cervin (FL)

Nomineringsgrupper

S=Arbetarpartiet socialdemokraterna

FL=Församlingslistan i Varbergs församling

BorgA=Borgerligt alternativ

FiSK=Fria Liberaler i Svenska kyrkan

SD=Sverigedemokraterna