Foto: Kent Pettersson

Fonder

Boende och hjälpbehövande i Varbergs församling kan ansökan om ekonomiskt bidrag.

En del av de ekonomiska resurser diakonerna i Varbergs församling förfogar över kommer från Föreningen Varbergs församlingsdiakoni. Det är pengar som samlas in och ges som gåvor till föreningen och diakonerna använder sedan pengarna för att hjälpa behövande. 

De gåvorna delas ut via diakonimottagningen. 

Fonder

Det finns även några fonder som Varbergs församling ansvara för. Dem kan man söka pengar ur. 

Stiftelsen Aftonsol

Stiftelsen Aftonsol delar ut bidrag som hjälp till boendekostnad.
Bidragen är till män och kvinnor, 60 år och äldre med låg inkomst/pension och som varit bosatta i Varbergs församling sedan minst fem år. 

Ifylld blankett skickas till Varbergs församling, Box 218, 432 25 Varberg, eller lämnas till expeditionen på Sveagatan 24.

Här kan du ladda ner ansökningsblanketten (pdf).

Sista ansökningsdatum är fredag 22 april

 

Stiftelsen Varbergs församlings Samfond för hjälpbehövande

Stiftelsen Varbergs församlings Samfond delas ut till ekonomiskt hjälpbehövande män och kvinnor som är folkbokförda i Varbergs församling och medlemmar i Svenska kyrkan. Ingen åldersgräns finns för denna stiftelse. 

Ingen utdelning 2021
Nästa ansökningstillfälle är hösten 2022

Julia Johanssons stiftelse

Julia Johanssons stifelse delas ut till hjälpbehövande kvinnor, 60 år och äldre, boende i Varbergs församling. Medlemskap i Svenska kyrkan är inte nödvändigt. Ekonomiskt bidrag ges i första hand som hjälp till boendekostnad och i andra hand till dem som kan betraktas som behövande. Förtur ges till ensamstående.

Ingen utdelning 2021
Nästa ansökningstillfälle är hösten 2022 

 

Behandling av personuppgifter

Information om hur vi behandlar personuppgifter i samband med fondansökningar finns här. 

Mer information

För mer information om fonderna, kontakta någon av församlingens diakoner. 

Diakoni

Diakoni är kyrkans omsorg om medmänniskan och skapelsen.

Diakonimottagning

I vår diakonimottagning kan du som lever i en utsatt ekonomisk situation få stöd och hjälp.