Foto: Kent Pettersson

Fonder

Boende och hjälpbehövande i Varbergs församling kan ansökan om ekonomiskt bidrag.

En del av de ekonomiska resurser diakonerna i Varbergs församling förfogar över kommer från Föreningen Varbergs församlingsdiakoni. Det är pengar som samlas in och ges som gåvor till föreningen och diakonerna använder sedan pengarna för att hjälpa behövande. 

De gåvorna delas ut via diakonimottagningen. 

Fonder

Det finns även några fonder som Varbergs församling ansvara för som det går att söka pengar från.

Stiftelsen Varbergs församlings Samfond för hjälpbehövande

Stiftelsen Varbergs församlings Samfond delas ut till ekonomiskt hjälpbehövande män och kvinnor som är folkbokförda i Varbergs församling och medlemmar i Svenska kyrkan. Ingen åldersgräns finns för denna stiftelse. Högsta årsinkomst 210 000kr för att räknas som behövande.

Sista ansökningsdag är fredag 21 april 2023.

Ansökningsblankett kan du ladda ner här (pdf) eller hämta i församlinges expediton

 

Julia Johanssons stiftelse

Julia Johanssons stifelse delas ut till hjälpbehövande kvinnor, 60 år och äldre, boende i Varbergs församling. Medlemskap i Svenska kyrkan är inte nödvändigt. Ekonomiskt bidrag ges i första hand som hjälp till boendekostnad och i andra hand till dem som kan betraktas som behövande. Förtur ges till ensamstående. Högsta årsinkomst 210 000kr för att räknas som behövande.

Sista ansökningsdag är fredag 21 april 2023.

Ansökningsblankett kan du ladda ner här (pdf) eller hämta i församlinges expediton

 

Stiftelsen Aftonsol

Stiftelsen Aftonsol delar ut bidrag som hjälp till boendekostnad. 
Bidragen är till män och kvinnor, 60 år och äldre med låg inkomst/pension och som varit bosatta i Varbergs församling sedan minst fem år. 

Ifylld blankett skickas till Varbergs församling, Box 218, 432 25 Varberg, eller lämnas till expeditionen på Sveagatan 24.

När det är bestämt när nästa utdelningstillfälle är publiceras det här. 

 

Behandling av personuppgifter

Information om hur vi behandlar personuppgifter i samband med fondansökningar finns här. 

Mer information

För mer information om fonderna, kontakta någon av församlingens diakoner. 

Diakoni

Diakoni är kyrkans omsorg om medmänniskan och skapelsen.

Diakonimottagning

I vår diakonimottagning kan du som lever i en utsatt ekonomisk situation få stöd och hjälp.