Ljusbäraren i Varbergs kyrka
Foto: Kent Pettersson

Middagsbön

En oas mitt på dagen, mitt i veckan.

Gud är alltid med oss, på jobbet, hemma, på resan och var vi är befinner oss. Det kan vara bra och kännas gott att stanna upp mitt i vardagen och be en enkel bön tillsammans med andra. Vid middagsbönen samlas vi för en kort andakt och bön mitt i vardagen.

Varbergs kyrka på onsdagar 12:05.
Under sommaren är det ingen middagsbön. Se kalendern.

Högmässa i Sollyckans kyrka

Gudstjänst

I gudstjänsten blir församlingen synlig och får möta varandra och Gud. Vi har många olika sorters gudstjänster vid olika tider.

Högmässa i Varbergs kyrka

Högmässa

Genom sång, bön, nattvard och ordet får vi möta Gud och varandra. Församlingen firar högmässa i de tre kyrkorna nästan nästan varje söndag.