Foto: Kent Pettersson

Frid

När sinnet får öva.

Första sången börjar. En av de många sångerna med ursprung i kommuniteten i Taizé fyller Träslövs kyrka. Enkel text och enkel melodi banar väg för en annan värld. Friden fyller kyrkan. Stressade axlar slappnar av och sjunker. Röriga tankar får minska sitt tempo.

Stilla mässa i Taizéton är en andningspaus på söndagseftermiddagarna och en del av de som är samlade i Träslövs kyrka får stanna upp och vara där. Visserligen verkar det som att en del av konfirmanderna på gudstjänsten har svårt att stanna upp helt och fullt, men de är tystare och stillsammare än vad de flesta samlingar av tonåringar är. Det handlar om vad de vill möta, vad de vill göra. Som prästen Kalle Svensson säger i den korta predikan.

– Det handlar inte bara om vittnesbörd eller bevis. Utan det handlar om vi kan tro på det.

Att vilja

En predikan som handlar om att vilja tro på något eller att ifrågasätta allt. Är man beredd att tro eller inte? Predikans tema är inte frid och stillhet, men mässans stil är fokuserad kring det. Och många av orden Kalle säger stämmer in på förhållandet till frid.

– Jesus vill att vi ska ta emot det han vill ge. Det kan vi tro på, säger han som avslutning av predikan.

Därefter kommer den största utmaningen för den snabbt snurrande tonårshjärnan, och det kan i sin tur skapa en utmaning och övningstillfälle för de andra i kyrkan. Fem minuters tystnad.

Stilla trots allt

Täckjackorna låter vid minsta rörelse. Ungdomarnas huvuden vrids fram och tillbaka, några viskningar hörs. Men ändå, så stilla de 25 ungdomarna är. Andra deltagare har möjlighet att stanna upp och vila i friden. Kanske får en del öva på att låta fridens frukt ta plats i hjärtat och inte ofriden som kan uppkomma av irritation på konfirmanderna som gör så gott de kan. Friden har inte växt sig så stor i deras unga sinnen än. Men det kommer bli mer av den. Sångerna hjälper, rummet hjälper, gudstjänsten hjälper.

Taizésångerna under nattvarden skapar frid. Själen får suga upp det. Frid, en av frukterna. Den växer när den får näring. Omgivna av yttre frid blir Stilla mässa i Taizéton som ett växthus.

Av Kent Pettersson

Första numret 2020 av församlingstidnignen Var med innehåller en samling artiklar som utgår från Andens frukter som står uppradade i Gaterbrevet 5:22-23. 

Det är egenskaper som växer i oss och Gud vill att vi ska ha mer av dem. Vi är som träd planterade vid vattenbäckar, vi bär frukt om omständigheterna är de rätta. 

Kärlek

Wow, vilken kärleksförklaring

Glädje

Som balsam för själen.

Frid

När sinnet får öva.

Tålamod

Modet att så frön.

Vänlighet

Påverkar andra människor.

Godhet

När du övar händer det.

Trofasthet

När jag lever i tron på Jesus Kristus.

Ödmjukhet

Där Kristi sinnelag får råda.

Självbehärskning

Styr impulsen, inte känslan.

Församlingstidningen Var med

Artiklar och texter från församlingstidningen Var med. Nederst finns även pdf-filer av tidningen för nedladdning.