Foto: Kent Pettersson

Tålamod

Modet att så frön.

Tålamodet är en form av mod. Modet att vänta. Modet att fortsätta sträva utan att se resultat.

I klostret Taizé samlas många människor till bön tre gånger varje dag. Centrum i bönen är en längre stunds tystnad. Det sägs att någon som var där för första gången knackade en taizébroder på axeln efter ett par minuter av tystnad, och frågade: Vad väntar vi på? Brodern tittade upp och svarade: Guds rike.

Bönen är ett sätt att träna på tålamod. Bönen åstadkommer inget synligt resultat. Men den gör oss uppmärksamma på Gud och påminner oss om att det goda i världen inte hänger på oss själva. Guds rike växer och spirar utan att vi vet hur. Vi får vara med i arbetet för Guds rike, men vi kan inte kontrollera det. För det goda är Guds rike, inte vårt rike.

Tålamodet är modet att lita på Gud. Modet att så frön, utan att veta om vi kommer att få se den färdiga växten.

Av Fredrik Ivarsson

Första numret 2020 av församlingstidnignen Var med innehåller en samling artiklar som utgår från Andens frukter som står uppradade i Gaterbrevet 5:22-23. 

Det är egenskaper som växer i oss och Gud vill att vi ska ha mer av dem. Vi är som träd planterade vid vattenbäckar, vi bär frukt om omständigheterna är de rätta. 

Kärlek

Wow, vilken kärleksförklaring

Glädje

Som balsam för själen.

Frid

När sinnet får öva.

Tålamod

Modet att så frön.

Vänlighet

Påverkar andra människor.

Godhet

När du övar händer det.

Trofasthet

När jag lever i tron på Jesus Kristus.

Ödmjukhet

Där Kristi sinnelag får råda.

Självbehärskning

Styr impulsen, inte känslan.

Församlingstidningen Var med

Artiklar och texter från församlingstidningen Var med.