Foto: Kent Pettersson

Vårt ansvar och Guds hjälp

”Herrens nåd är det att det inte är ute med oss, ty det är inte slut på hans barmhärtighet. Den är var morgon ny, ja stor är din trofasthet.” Klagovisorna 3:23-24

I vår tid känns livet ibland tungt och det blir inte bättre av alla nyheter som dyker upp i telefonen var och varannan minut om vad som händer i vår värld. Man undrar hur det ska gå för vår värld med miljöförstöring och plaster i havet, alla krig som fortfarande pågår, orättvisa och ojämlikhet.

Stora delar av världen lever i fattigdom och svält, många lever under olika former av diktatur. Frihet att få vara den man är och önskar, möjlighet att välja är i stora delar av världen begränsad och nu kommer höstens mörker också. Finns det något hopp? Ja, det gör det. Trots alla svårigheter i världen vet vi att Gud håller sin hand över allt detta. Hans nåd, hans kärlek till oss, är så stor att vi inte behöver känna fruktan för morgondagen. Hans nåd vilar över oss. Gud är inte intresserad av att straffa oss eller tvinga oss till något vi inte vill. Det är vad Guds nåd handlar om.

Ibland kan man tycka att Gud skulle bryta in och ställa saker och ting till rätta, men det är faktiskt Guds kärlek som hindrar Gud från att gripa in eftersom kärleken förutsätter frihet och Gud har skapat oss till att vara fria och att ta ansvar för hela vår värld. Vi gör det dåligt. Gud kan gripa in när vi ber honom om hjälp, men för det mesta märker man inte så mycket av det.

Gud vill att vi ska be om hjälp med allt i vår tillvaro. Det är som ett barn som ska öppna en tung dörr. Barnets fader låter barnet försöka själv och barnet försöker, men till sist säger han till sin far: ”Hjälp mig” och fadern griper in och öppnar dörren. Så gör Gud också för oss. Vi får försöka själva och ska göra. Vi får försöka skapa fred på jorden, rättvisa, jämlikhet och forma en tillvaro av godhet. Gud hjälper oss när vi ber honom, men avbryter oss inte när vi försöker själva. Han hjälper oss och stöder oss eftersom Gud vill att vi ska göra det som är gott. Det är vad Herrens nåd betyder, både frihet och ansvar, men också en utväg som Gud alltid ser till att det finns och vi behöver inte vara rädda eller känna oro. Han finns där i vår vardag och ger oss den kraft vi behöver. Herrens nåd är det att det inte är ute med oss.

Kalle Svensson
Präst i Träslövs församling

Församlingstidningen Var med

Artiklar och texter från församlingstidningen Var med.