Foto: Emma Leufstedt

Kyrkogårdsförvaltningen

Svenska kyrkan har på uppdrag av staten hand om begravningsverksamheten i större delen av Sverige. Så är det även i Varbergs kommun där Varbergs församling ansvarar för Sankt Jörgens kyrkogård och Östra kyrkogården.

Kyrkogårdsförvaltningens kontorsbyggnad finner du på S:t Jörgens kyrkogårds norra del. Här finns personalutrymmen och kyrkogårdsexpedition. Bredvid finns maskinhallar och ekonomigårdar. Detta tillsammans med S:t Jörgens kapellkrematorium är hjärtat i verksamheten. Kapellkrematoriet ligger på kyrkogårdens södra del med infart från Trädlyckevägen.

Utöver S:t Jörgens kyrkogård ingår också Östra kyrkogården i centrum i församlingen. Vi har omkring 5 000 gravplatser och sköter runt 1 500 gravrabatter.

Kyrkogårdsförvaltningen har en tydlig kulturhistorisk strävan. Alla gravanordningar är inventerade och vi följer en bevarandeplan som beskriver på vilket sätt vi ska sköta och underhålla dem. 

Skötselsäsongen varar från april till oktober.  Under sommaren anställer vi personal som ersätter dem som har semester. Allt för att hålla en så hög standard som möjligt.

 

Frågor om gravskötsel hänvisas till kyrkogårdsförvaltningen: 0340-81 400