Foto: Emma Leufstedt

Kyrkogårdsförvaltningen

Svenska kyrkan har på uppdrag av staten hand om begravningsverksamheten i större delen av Sverige. Så är det även i Varbergs kommun där Varbergs församling ansvarar för Sankt Jörgens kyrkogård och Östra kyrkogården.

Kyrkogårdsexpeditionen

Telefon: 0340-81 400. Gravskötsel och liknande ärenden. Se här för öppettider och övriga kontaktuppgifter.

Kyrkogårdsförvaltningens kontorsbyggnad finner du på S:t Jörgens kyrkogårds norra del. Här finns personalutrymmen och kyrkogårdsexpedition. Bredvid finns maskinhallar och ekonomigårdar. Detta tillsammans med S:t Jörgens kapellkrematorium är hjärtat i verksamheten. Kapellkrematoriet ligger på kyrkogårdens södra del med infart från Trädlyckevägen.

Utöver S:t Jörgens kyrkogård ingår också Östra kyrkogården i centrum i församlingen. Vi har omkring 5 000 gravplatser och sköter runt 1 500 gravrabatter.

Kyrkogårdsförvaltningen har en tydlig kulturhistorisk strävan. Alla gravanordningar är inventerade och vi följer en bevarandeplan som beskriver på vilket sätt vi ska sköta och underhålla dem. 

Skötselsäsongen varar från april till oktober.  Under sommaren anställer vi personal som ersätter dem som har semester. Allt för att hålla en så hög standard som möjligt.

 

Karta över kyrkogårdarna

På den här kartan kan se hur församlingens kyrkogårdar ser ut och var de olika kvarteren ligger. Du kommer direkt till S:t Jörgens kyrkogård. För att hitta Östra kyrkogården får du försiktigt flytta dig nedåt till vänster på kartan. Det går att zooma in och ut på kartan. Det är en karta i programmet myCarta.

Bilväg med kyrkogård i bakgrunden.

Renovering av kyrkogårdsmur

En del av muren runt S:t Jörgens kyrkogård ska renoveras från och med måndag 4 september.

Prislista 2023

Prislista för gravskötsel och andra arbeten på kyrkogårdarna.

S:t Jörgens kyrkogård

Begravning

När en nära anhörig går bort omkullkastas vardagen och inget är sig likt. Som nära anhörig uppstår många praktiska frågor som du måste ta ställning till samtidigt som du har en tung sorg att bära. Kom ihåg att du inte behöver ha så bråttom med allt det praktiska. Så här går det till i Varbergs församling

Blommor vid askgravar

Kyrkogårdsförvaltningen sköter och förvaltar rabatten så därför är privat plantering inte tillåten.

Gravvisning

Det finns flera olika sätt att välja gravplats. Det handlar inte bara om var graven är utan även på vilken sorts grav det ska vara.

Frågor om gravskötsel hänvisas till kyrkogårdsförvaltningen: 0340-81 400

Begravningsombud

I Varbergs kommun finns ett begravningsombud, som ska kunna hjälpa personer som inte tillhör Svenska kyrkan