Foto: Kent Pettersson

Musik och körer

Genom musiken upplever vi nya sidor av Gud, världen och oss själva. Gud gav oss musiken och vi använder den på olika sätt. Vi kan sjunga, spela eller bara lyssna.

Varje söndagsgudstjänst innehåller mycket musik. Det gör den för att det är ett bra sätt att tillsammans möta Gud. Och för att det är kul att sjunga och vackert att få lyssna.

I de flesta högmässor i Varbergs kyrka är någon kör med och leder och stärker församlingssången samtidigt som den framför körsånger under gudstjänsten.

I Sollyckans och Apelvikshöjds kyrkor är det mycket inslag av olika musikstilar och vi får ännu ett sätt att utrycka vår tro på Jesus kristus.