Foto: Kent Pettersson

Sorg och förlust

Att ha mist någon som man haft en nära relation till kan göra att man känner en stor sorg och ensamhet. Varbergs församling erbjuder därför stöd på olika vis.

Sorgegrupper

Vi erbjuder olika typer av samtalsgrupper för den som är i sorg. De kallas ”Leva-vidare” grupper och dessa startas varje termin.

För många har det visat sig vara bra att träffa andra som är i liknade situation och dela det som man ibland tror att man är ensam om. Det kan vara bra att dela upplevelser och tankar med andra som har samma erfarenhet.

Enskilt samtal

Att bli lyssnad till i förtroende och med acceptans kan lindra, göra det svåra lättare att uthärda och ge hopp om vägar framåt. Vi människor behöver få möjlihget att uttrycka känslor och prata om livet.

När du behöver prata med någon utomstående finns Svenska kyrkans diakoner och präster till hjälp. Diakoner och präster i Svenska kyrkan har tystnadsplikt och vem som helst kan ta kontakt för ett samtal.

All kontakt med diakoner och präster är kostnadsfri.

Minnesgudstjänst vid Allhelgonatid

I samband med Allhelgona brukar vi uppmärksamma dem som avlidit. Vi inbjuder till en minnesgudstjänst där vi på ett särskilt sätt får minnas dem som lämnat oss.

 

Frågor och kontaktuppgifter

Om du har frågor om nästa samtalsgrupp eller vill komma i kontakt med en diakon är du välkommen att kontakta oss.

Via församlingens expedition kan du få kontakt med någon diakon.
0340-81 300 eller e-post.


Telefonnummer till präster och diakoner.

Gemenskap

Ibland kan det vara gott att träffa andra, dricka en kopp kaffe eller te och samtala med andra. Kanske lyssna på ett föredrag eller lite musik. Du kanske hellre vill göra något tillsammans med andra. Här kan du utforska och dela livet med någon annan och Gud.

Högmässa i Sollyckans kyrka

Gudstjänst

I gudstjänsten blir församlingen synlig och får möta varandra och Gud. Vi har många olika sorters gudstjänster vid olika tider.