Foto: Kent Pettersson

Sollyckans kyrka, symboler och byggnad

Ordet kyrka betyder “Herrens hus”. Kyrkorummet är en påminnelse om det himmelska paradiset, den gröna ängen med himlen ovanför. Pelarna reser sig som stora träd. Kyrkan är åttakantig och formen gör att man känner närhet och gemenskap. Högst upp finns lanterninen som ger ett speciellt ljusinsläpp men som också får vara som en "fyr" mitt på Håstensområdet. Sollyckans kyrka invigdes sommaren 2005.

Altarfönstret föreställer Jakobs trappa. Jakob fick i en dröm se Guds änglar gå upp och ner för en trappa. Gud lovade Jakob beskydd och att landet skulle ges åt Jakobs efterkommande. Jakob gav platsen namnet Betel som betyder ”Guds hus”.

Ovanför altaret hänger ett ikonkors. Ikon betyder bild. Bilden får vara en påminnelse om den osynlige Gudens närvaro. Till vänster om Jesus står jungfru Maria och till höger Johannes döparen. Överst finns Jesus allhärskaren med keruber (änglavarelser) på var sida. Längst ner ser man den uppståndne Jesus stå på kistlocken och dra upp Adam och Eva (människosläktet) ur dödsriket.

Foto: Kent Pettersson

Bredvid altaret står processionskorset. Där finns den segrande Jesus med kungakronan.

Ovanför dopfunten finns en Maria-ikon. Maria får vara en förebild för oss, att säga ja när Gud kallar. När ängeln frågade om hon ville bli mor till Guds son, svarade hon: “Jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt”.

Entrédörrarna är rödmålade. När Israels folk räddades ur slaveriet i Egypten gick dödsängeln förbi alla som hade strukit blod (från ett offerlamm) runt dörrposterna. (2 Mos 12). De röda dörrarna kan vara en påminnelse till bön om beskydd.

I sakristian hänger en ikon med Jesus på korset. Korset är vår segersymbol. På korset vann Jesus seger över ondska och död. Dödskallen symboliserar dödsriket. Vid korset står Maria, Jesu mor och runt henne Maria, Jakobs och Josefs mor (Matt. 27:55), Maria Magdalena och Salome (Mark. 15:40). Till höger står lärjungen Johannes (Joh. 19:26) och Longinus, en romersk soldat.

Konstnärer

Kyrkans arkitekt: Jerk Alton
Glasfönser, altare, ambo och dopfunt: Jerk Alton
Ikonkorset i kyrksalen: Sven-Bertil Svensson
Mariaikonen vid dopfunten: Birgitta K Eriksson
Processionskorset: Eva Spångberg
Mässhakar: Kaisa Melanton
Ljusgloben på kyrktorget: Morgan Lennartsson
Kors av drivved på kyrktorget: Dag Reuterwall
Ikonen i sakristian: Erland Forsberg
Vävnader i sakristian: Birgitta K Eriksson
Änglatavla i lekrummet: Titti Resare Engdahl
Tavla i samlingssalen: Grace Falk
Glasfönster i lilla entrén:  från Varbergs kyrka, 1800-tal.