Högmässa i Varbergs kyrka
Foto: Kent Pettersson

Högmässa

Genom sång, bön, nattvard och ordet får vi möta Gud och varandra. Församlingen firar högmässa i de tre kyrkorna nästan nästan varje söndag.

Grunden i alla högmässor är den samma. Berättelsen om livet gestaltas i en ordning där vi får möta oss själva, lämna det svåra, lyssna på Gud och ta emot av det Gud vill ge oss. 

Högmässan i de tre olika kyrkorna har lite olika karaktär och kanske passar olika människor vid olika tider i livet. 

Uppdaterad information

För att se tider och vad som gäller en viss aktuell söndag, se kalendern. På grund av den pågående pandemin ändras förutsättningarna för gudstjänster och samlingar och därmed kan tider ändras med ganska kort varsel. 

Högmässa i Varbergs kyrka

En traditionell högmässa som oftast har medverkan av någon kör.  
Efter högmässan kan du stanna kvar längst bak i kyrkan och dricka en kopp kaffe.

Mässa i Sollyckans kyrka 

En mässa med mer modern musik och ofta inslag av drama eller liknande som gestaltar gudstjänsternas tema. Ibland ersätts den av familjegudstjänst. Efter högmässan är det kyrkkaffe. 
Under sommaren är det lovsångsmässa.

Högmässa i Apelvikshöjds kyrka

En traditionell högmässa med mycket lovsång. Ibland ersätts den av en familjegudstjänst. Lovstångsteam eller någon kör medverkar i gudstjänsten. Efter högmässan är det kyrkkaffe.