Högmässa i Varbergs kyrka
Foto: Kent Pettersson

Högmässa

Genom sång, bön, nattvard och ordet får vi möta Gud och varandra. Församlingen firar högmässa i de tre kyrkorna nästan nästan varje söndag.

En lapp med texten Tack för att ni visar hänsyn och håller avståndet i Coronatid.

Coronaviruset och covid-19.

När det gäller coronaviruset och covid-19 följer Varbergs församling de rekommendationer som ges av svenska myndigheter och av Svenska kyrkan.

Grunden i alla högmässor är den samma. Berättelsen om livet gestaltas i en ordning där vi får möta oss själva, lämna det svåra, lyssna på Gud och ta emot av det Gud vill ge oss. 

Mässan i de tre olika kyrkorna har lite olika karaktär och kanske passar olika människor vid olika tider i livet. 

Uppdaterad information

För att se tider och vad som gäller en viss aktuell söndag, se kalendern. På grund av den pågående pandemin ändras förutsättningarna för gudstjänster och samlingar och därmed kan tider ändras med ganska kort varsel. 

Högmässa i Varbergs kyrka

En traditionell högmässa som oftast har medverkan av någon kör.  
Efter högmässan kan du stanna kvar längst bak i kyrkan och dricka en kopp kaffe.

Mässa i Sollyckans kyrka 

En mässa med mer modern musik och ofta inslag av drama eller liknande som gestaltar gudstjänsternas tema. Ibland ersätts den av familjegudstjänst. Efter mässan är det kyrkkaffe. 
Under sommaren är det lovsångsmässa.

Högmässa i Apelvikshöjds kyrka

En traditionell högmässa med mycket lovsång. Lovstångsteam eller någon kör medverkar i gudstjänsten. Efter högmässan är det kyrkkaffe. 

Söndagsskola

Söndagsskola

För barn på barns språk

Varbergs kyrka

Mitt i Varberg, på torget, står Varbergs kyrka. Ett annat rum än stadens finns för den som vill. Ett heligt rum, dit alla är välkomna för stillhet, fest, gudstjänst och återhämtning.

Sollyckans kyrka

Vid Håstensrondellen ligger Sollyckans kyrka. Här möts människor i olika åldrar och skeden i livet. Vi vill vara en gemenskap där vi får vara som vi är och möta Jesus Kristus i en gemensam lovsång.

Apelvikshöjds kyrka

På höjden i södra delen av Varbergs tätort ligger Apelvikshöjds kyrka. Den sjuder av liv och centrum är högmässan på söndagar 11:00.