Foto: Kent Pettersson

Varbergs församlings vision

Varbergs församling vill vara en gemenskap med öppet hjärta för Gud och för medmänniskan.

Med öppet hjärta vill vi söka Gud och ta emot tro, hopp och kärlek.

Med öppet hjärta vill vi möta varje människa som en medmänniska och se våra olikheter som en rikedom.

Grafik som är ett öppet hjärta med orden Med öppet hjärta i.

Församlingsinstruktion

Församlingsinstruktionen är ett styrdokument för Varbergs församling