Anmälan till grupper och körer

Så här behandlar Varbergs församling dina uppgifter om du anmäler dig eller ditt barn till någon verksamhet (till exempel kör eller annan verksamhet) som Varbergs församling arrangerar.

Om du anmält dig till en verksamhet som Varbergs församling ska arrangerar har du också blivit ombedd att ange vissa uppgifter i samband med detta. Vi behöver behandla dina personuppgifter för att administrera allt kring verksamheten, till exempel för att veta hur många som kommer att delta och huruvida någon specialkost behöver förberedas i de fall där fika eller mat serveras. Dina personuppgifter behandlas enligt avtal du anses ingå när du anmäler dig till verksamheten.  

Det är alltid obligatoriskt att ange namn annars kommer du vi inte att kunna erbjuda en plats i gruppen. I de flesta fall vi även ha telefonnummer, adress och e-post för att använda vid kontakt under den tid verksamheten pågår.

Om vi serverar fika, lunch eller dylikt vid evenemanget finns även ett frivilligt fält där du kan fylla i matallergi. Vi behöver ditt uttryckliga samtycke för att få behandla uppgifter om allergier eftersom det är en känslig personuppgift.