Foto: www.freepik.com

Mångfaldsvision

Alla ska vara välkomna till Varbergs församling, som de unika människor vi är skapade att vara.

Varbergs församling vill vara en gemenskap med öppet hjärta för Gud och för medmänniskan. Med öppet hjärta vill vi söka Gud och ta emot tro, hopp och kärlek. Med öppet hjärta vill vi möta varje människa som en medmänniska och se våra olikheter som en rikedom.

Så lyder visionen för Varbergs församling. I denna vision finns fröet till en mångfaldsvision. Alla ska vara välkomna till Varbergs församling, som de unika människor vi är skapade att vara.

Som kyrka vill vi inte göra skillnad på hur vi värderar och behandlar människor utifrån kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religionstillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell identitet eller ålder.

Därför vill vi

  • Att mångfaldsvisionen ska vara spridd och känd i församlingen.
  • Att församlingen ska vara inkluderande och inte diskriminera i sin kommunikation och i sin verksamhet.
  • Att församlingens lokaler, verksamheter och kyrkogårdar ska vara tillgängliga oavsett funktionsvariationer.
  • Att samtalsgrupper om tro och hbtq ska erbjudas.
  • Att församlingen ska vara med i sammanhang där allas lika värde manifesteras, som till exempel Pride Varberg.
  • Att alla tryggt ska kunna vara öppna med sin identitet eller sin familj, i den mån man önskar.
  • Att olika åsikter och perspektiv ska få rymmas, och uttryckas med respekt för alla människor.
  • Att församlingen ska fortsätta arbetet med att bearbeta våra fördomar och se våra olikheter som en rikedom.

Mångfaldsvisionen är antagen av kyrkorådet 2020-06-11 som ett led i arbetet med hbtq-märkningen Regnbågsnyckeln.

 

Varbergs församlings vision

Varbergs församling vill vara en gemenskap med öppet hjärta för Gud och för medmänniskan.

Grafik som är ett öppet hjärta med orden Med öppet hjärta i.

Församlingsinstruktion

Församlingsinstruktionen är ett styrdokument för Varbergs församling