Meny

Personal

Kyrkoherde

Fredrik Ivarsson

Fredrik Ivarsson

Kyrkoherde

Mer om Fredrik Ivarsson

Fredrik bloggar på www.fredrikivarsson.se

Präster

Fredrik Gyllensvärd

Fredrik Gyllensvärd

Präst

Mer om Fredrik Gyllensvärd

Är ansvarig för Sollyckans kyrka

Martin Jonsson

Martin Jonsson

Präst

Mer om Martin Jonsson

Är ansvarig för Apelvikshöjds kyrka

Thomas Karlsson

Thomas Karlsson

Präst

Mer om Thomas Karlsson

... med ansvar för sjukhuskyrkan, Hallands sjukhus Varberg. Finns där för dig i livets alla skeden, i glädje och sorg, i tro och tvivel. Arbetar främst med själavård och enskilda samtal. Präster har tystnadsplikt.

Rebecca Kullenberg

Rebecca Kullenberg

Präst

Mer om Rebecca Kullenberg

Arbetsledande präst i centrum.

Olle Philipsson

Olle Philipsson

Präst

Diakoner

Gudrun Bengtsson

Gudrun Bengtsson

Diakon

Camilla Gustafsson

Camilla Gustafsson

Diakon, Sjukhusdiakon

Mer om Camilla Gustafsson

Hon är en del av sjukhuskyrkan på Hallands Sjukhus Varberg

Kristina Holmkvist

Kristina Holmkvist

Diakon

Mer om Kristina Holmkvist

Hela världen som sitt arbetsfält, men är stationerad i Apelvikshöjds kyrka och ansvarar för det diakonala arbetet där.

Maria Jälmsjö

Diakon

Mer om Maria Jälmsjö

Ansvarig för församlingens diakoni och arbetsledare för övriga diakoner och sjukhuskyrkan.

Daniel Kullenberg

Daniel Kullenberg

Diakon

Mer om Daniel Kullenberg

Arbetar med flyktingar och integration i hela Varbergs kommun.

All personal i Varbergs församling

Anläggare

Jimmy Drottz

Anläggare

Christer Eriksson

Anläggare

Mer om Christer Eriksson

...med ansvar för anläggning och transporter.

Arbetsledare

Linnea Tingbrant

Arbetsledare, Kyrkogårdsarbetare

Mer om Linnea Tingbrant

...som tar hand om och sköter våra kyrkogårdar.

Assisent

Harriet Joelsson

Assisent

Mer om Harriet Joelsson

Jobbar med praktikanter i det diakonala arbetet

Diakon

Gudrun Bengtsson

Diakon

Camilla Gustafsson

Diakon, Sjukhusdiakon

Mer om Camilla Gustafsson

Hon är en del av sjukhuskyrkan på Hallands Sjukhus Varberg

Kristina Holmkvist

Diakon

Mer om Kristina Holmkvist

Hela världen som sitt arbetsfält, men är stationerad i Apelvikshöjds kyrka och ansvarar för det diakonala arbetet där.

Maria Jälmsjö

Diakon

Mer om Maria Jälmsjö

Ansvarig för församlingens diakoni och arbetsledare för övriga diakoner och sjukhuskyrkan.

Daniel Kullenberg

Diakon

Mer om Daniel Kullenberg

Arbetar med flyktingar och integration i hela Varbergs kommun.

Fastighetsansvarig

Björn Melltorp

Björn Melltorp

Fastighetsansvarig

Mer om Björn Melltorp

Ansvarar för våra lokaler och fastigheter.

Församlingsassistent

Marie Andersson

Marie Andersson

Församlingsassistent

Mer om Marie Andersson

...i Sollyckans kyrka. Marie har bland annat hand om barngrupperna VuxenBarn, 4-5 års gruppen och Korsdraget.

Linda Torstensvik

Linda Torstensvik

Församlingsassistent

Mer om Linda Torstensvik

...i Sollyckans kyrka med ansvar för äldre barn och ungdomar. Har konfirmandgrupper, WWJD-grupp, ungdomsgrupp och söndagsskola. Linda är även ansvarig för församlingens arbete på skolor.

Församlingspedagog

Martina Hansson

Församlingspedagog

Mer om Martina Hansson

Samordna frivilligarbetet och jobbar bland annat med gudstjänstplanering, familjegudstjänster, friskvårdsgrupp och söndagsskola.

Gabriella Henning

Församlingspedagog

Mer om Gabriella Henning

Gabriella har sitt kontor i Apelvikshöjds kyrka och arbetar mest med barn och ungdomar.

Förvaltningsassistent

Anne-Charlotte Bondesson

Förvaltningsassistent

Mer om Anne-Charlotte Bondesson

Har hand om fakturor och bokföring.

Johanna Larsson

Förvaltningsassistent

Mer om Johanna Larsson

Förvaltningsassistent inom begravningsverksamheten med ansvar för expeditionen, gravskötsel, begravningar, gravboken med mera.

Elisabeth Sundvall

Förvaltningsassistent

Mer om Elisabeth Sundvall

När du besöker församlingens expedition eller ringer 0340-81 300 möter du oftast Elisabeth som ger dig svar på dina frågor och hjälper dig med bokningar och annat. Om hon inte vet svaret tar hon reda på det och om hon inte kan hjälpa dig med ditt ärende berättar hon vem som kan.

Kanslichef

Magnus Sahlin

Kanslichef

Kapell- och krematorievaktmästare

Sandra Parnevall

Kapell- och krematorievaktmästare

Mer om Sandra Parnevall

Arbetar i S:t Jörgens kapell och krematorie

Örjan Persson

Kapell- och krematorievaktmästare

Mer om Örjan Persson

Kapellvaktmästare inom begravningsverksamheten.

Gergely Urbán

Kapell- och krematorievaktmästare

Mer om Gergely Urbán

Arbetar i S:t Jörgens kapell och krematorie

Kommunikatör

Iréne Delåsen

Kommunikatör, Vaktmästare

Kent Pettersson

Kommunikatör

Mer om Kent Pettersson

Ansvarar för intern och extern kommunikation inklusive tidningen Var med.

Kyrkogårdsarbetare

Johanna Börjesson

Kyrkogårdsarbetare

Mer om Johanna Börjesson

Har bland annat ansvar för nygestaltning.

Sabina Eriksson

Kyrkogårdsarbetare

Cajsa Forkman

Kyrkogårdsarbetare

Mer om Cajsa Forkman

Tar hand om våra kyrkogårdar och hjälper till i S:T Jörgens kapell.

Kristian Klasson

Kyrkogårdsarbetare

Elisabeth Lundin

Kyrkogårdsarbetare

Mer om Elisabeth Lundin

...som tar hand om och sköter våra kyrkogårdar.

Anton Nilsson

Kyrkogårdsarbetare

Mer om Anton Nilsson

Sköter och tar hand om våra kyrkogårdar.

Erik Nyman

Kyrkogårdsarbetare

Dag-Åke Svensson

Kyrkogårdsarbetare

Mer om Dag-Åke Svensson

...som sköter och tar hand om våra kyrkogårdar.

Linnea Tingbrant

Arbetsledare, Kyrkogårdsarbetare

Mer om Linnea Tingbrant

...som tar hand om och sköter våra kyrkogårdar.

Kyrkogårdschef

Fredrick Hallman

Kyrkogårdschef

Mer om Fredrick Hallman

Verksamhets- och arbetsledare.

Kyrkoherde

Fredrik Ivarsson

Kyrkoherde

Mer om Fredrik Ivarsson

Fredrik bloggar på www.fredrikivarsson.se

Lokalvårdare

Anne-Maj Enbom

Lokalvårdare

Mer om Anne-Maj Enbom

...sköter och tar hand om våra lokaler.

Maria Dolores Peña

Lokalvårdare

Mer om Maria Dolores Peña

...som sköter och tar hand om våra lokaler.

Erna Sigurdardottir

Lokalvårdare, Vaktmästare

Mer om Erna Sigurdardottir

Städar i våra lokaler och tjänstgör som vaktmästare och värdinna.

Musiker

Louise Muhl

Musiker

Daniel Reinholdsson

Musiker

Mer om Daniel Reinholdsson

Ansvarar för musiken i Sollyckans kyrka.

Christina Wide

Musiker

Mer om Christina Wide

Organist i Varbergs kyrka och ansvarig för församlingens musikverksamhet.

Elisabet Willix

Musiker

Mer om Elisabet Willix

Kantor i Apelvikshöjds kyrka. Är bland annat körledare för Varbergs Gospel, Young Voices och Apelvikshöjds kyrkokör.

Personaladministratör

Susanne Johansson

Personaladministratör

Mer om Susanne Johansson

...med ansvar för personaladministration.

Präst

Fredrik Gyllensvärd

Präst

Mer om Fredrik Gyllensvärd

Är ansvarig för Sollyckans kyrka

Martin Jonsson

Präst

Mer om Martin Jonsson

Är ansvarig för Apelvikshöjds kyrka

Thomas Karlsson

Präst

Mer om Thomas Karlsson

... med ansvar för sjukhuskyrkan, Hallands sjukhus Varberg. Finns där för dig i livets alla skeden, i glädje och sorg, i tro och tvivel. Arbetar främst med själavård och enskilda samtal. Präster har tystnadsplikt.

Rebecca Kullenberg

Präst

Mer om Rebecca Kullenberg

Arbetsledande präst i centrum.

Olle Philipsson

Präst

Sjukhusdiakon

Camilla Gustafsson

Diakon, Sjukhusdiakon

Mer om Camilla Gustafsson

Hon är en del av sjukhuskyrkan på Hallands Sjukhus Varberg

Tekniker

Håkan Johansson

Tekniker

Mer om Håkan Johansson

...med ansvar för maskinparken, bevattningsanläggningarna och fastighetsunderhållet på kyrkogårdsförvaltningen.

Vaktmästare

Christian Bengtsson

Vaktmästare

Inga-Lill Bengtsson

Vaktmästare

Mer om Inga-Lill Bengtsson

...med praktiskt och vardagligt ansvar för våra lokaler och kyrkor.

Iréne Delåsen

Kommunikatör, Vaktmästare

Erna Sigurdardottir

Lokalvårdare, Vaktmästare

Mer om Erna Sigurdardottir

Städar i våra lokaler och tjänstgör som vaktmästare och värdinna.

Anders Åström

Vaktmästare

Mer om Anders Åström

Tar hand om våra lokaler.