Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Varbergs församling Besöksadress: Sveagatan 24 A, 43242 VARBERG Postadress: BOX 218, 43225 VARBERG Telefon: +46(340)81300 E-post till Varbergs församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Personal

Kyrkoherde

Fredrik Ivarsson

Fredrik Ivarsson

Kyrkoherde

Mer om Fredrik Ivarsson

Fredrik bloggar på www.fredrikivarsson.se

Präster

Erland Brander

Erland Brander

Präst

Direkt: 0340-81 314

Fredrik Gyllensvärd

Fredrik Gyllensvärd

Präst

Direkt: 0340-81 319

SMS: 0705-80 90 45

Martin Jonsson

Martin Jonsson

Präst

Direkt: 0340-81 313

Mobil: 0703-17 10 75

Växel: 0340-81 300

Thomas Karlsson

Thomas Karlsson

Präst

Direkt: 0340-48 17 85

Mobil: 0703-19 82 45

Växel: 0340-81 300

Rebecca Kullenberg

Rebecca Kullenberg

Präst

Direkt: 0340-81 315

Mobil: 0702-11 47 20

Fax: 0340-81 350

Olle Philipsson

Olle Philipsson

Präst

Mobil: 0703-46 46 12

Diakoner

Gudrun Bengtsson

Gudrun Bengtsson

Diakon

Inger Bengtsson

Diakon

Barbro Hjort

Barbro Hjort

Diakon

Direkt: 0340-81 317

Kristina Holmkvist

Kristina Holmkvist

Diakon

Daniel Kullenberg

Daniel Kullenberg

Diakon

Direkt: 0340-81 345

SMS: 0706-818417

Birgitta Länström

Diakon

Anläggare

Carl Bertilsson

Direkt: 0340-81 424

Växel: 0340-81 400

Mer om Carl Bertilsson

...med ansvar för anläggning och transporter.

Christer Eriksson

Direkt: 0340-81 421

Växel: 0340-81 400

Mer om Christer Eriksson

...med ansvar för anläggning och transporter.

Arbetsledare

Linnea Tingbrant

Direkt: 0340-81 428

Växel: 0340-81 400

Mer om Linnea Tingbrant

...som tar hand om och sköter våra kyrkogårdar.

Assisent

Harriet Joelsson

Mer om Harriet Joelsson

Jobbar med praktikanter i det diakonala arbetet

Diakon

Gudrun Bengtsson

Mer om Gudrun Bengtsson

Ansvarig för det diakonala arbetet i centrum och några grupper i Sollyckans kyrka.

Inger Bengtsson

Barbro Hjort

Barbro Hjort

Direkt: 0340-81 317

Mer om Barbro Hjort

Ansvarig för diakonin i Varbergs församling. Arbetsledare för diakonerna.

Kristina Holmkvist

Mer om Kristina Holmkvist

Hela världen som sitt arbetsfält, men är stationerad i Apelvikshöjds kyrka och ansvarar för det diakonala arbetet där.

Daniel Kullenberg

Direkt: 0340-81 345

SMS: 0706-818417

Mer om Daniel Kullenberg

Arbetar med flyktingar och integration i hela Varbergs kommun.

Birgitta Länström

Fastighetsansvarig

Björn Melltorp

Björn Melltorp

Mer om Björn Melltorp

Ansvarar för våra lokaler och fastigheter.

Församlingsassistent

Marie Andersson

Marie Andersson

Direkt: 0340-81 333

Mobil: 0725-23 38 32

Mer om Marie Andersson

...i Sollyckans kyrka. Marie har bland annat hand om barngrupperna VuxenBarn, 4-5 års gruppen och Korsdraget.

Anna Nordblom

Direkt: 0340-81 336

Växel: 0340-81 300

Mer om Anna Nordblom

Arbetar i Apelvikshöjds kyrka där hon bland annat har hand om Öppen kyrka och Café.

Linda Torstensvik

Linda Torstensvik

Direkt: 0340-81 332

SMS: 0703-17 15 46

Växel: 0340-81 300

Mer om Linda Torstensvik

...i Sollyckans kyrka med ansvar för äldre barn och ungdomar. Har konfirmandgrupper, WWJD-grupp, ungdomsgrupp och söndagsskola. Linda är även ansvarig för församlingens arbete på skolor.

Församlingspedagog

Martina Hansson

Direkt: 0340-81 331

Mobil: 0703-02 35 86

Växel: 0340-81 300

Mer om Martina Hansson

Samordna frivilligarbetet och jobbar bland annat med gudstjänstplanering, familjegudstjänster, friskvårdsgrupp och söndagsskola.

Gabriella Henning

Direkt: 0340-81 335

SMS: 0737-73 93 84

Växel: 0340-81 300

Mer om Gabriella Henning

Gabriella har sitt kontor i Apelvikshöjds kyrka och arbetar mest med barn och ungdomar.

Förvalningsassistent

Anne-Charlotte Bondesson

Direkt: 0340-81 305

Växel: 0340-81 300

Mer om Anne-Charlotte Bondesson

Har hand om fakturor och bokföring.

Elisabeth Sundvall

Direkt: 0340-81 303

Växel: 0340-81 300

Mer om Elisabeth Sundvall

När du besöker församlingens expedition eller ringer 0340-81 300 möter du oftast Elisabeth som ger dig svar på dina frågor och hjälper dig med bokningar och annat. Om hon inte vet svaret tar hon reda på det och om hon inte kan hjälpa dig med ditt ärende berättar hon vem som kan.

Kanslichef

Magnus Sahlin

Direkt: 0340-81309

SMS: 0702067401

Mer om Magnus Sahlin

Tillförordnad kanslichef

Kapell- och krematorievaktmästare

Jimmy Drottz

Direkt: 0340-81 426

Sandra Parnevall

Direkt: 0340-81 413

Växel: 0340-81 400

Mer om Sandra Parnevall

Arbetar i S:t Jörgens kapell och krematorie

Örjan Persson

Direkt: 0340-81 416

Växel: 0340-81 400

Mer om Örjan Persson

Kapellvaktmästare inom begravningsverksamheten.

Kommunikatör

Iréne Delåsen

Direkt: 0340-81 343

Växel: 0340-81 300

Kent Pettersson

Mer om Kent Pettersson

Ansvarar för intern och extern kommunikation inklusive tidningen Var med.

Kyrkogårdsarbetare

Johanna Börjesson

Direkt: 0340-81 429

Växel: 0340-81 400

Mer om Johanna Börjesson

Har bland annat ansvar för nygestaltning.

Sabina Eriksson

Cajsa Forkman

Direkt: 0340-81 417

Växel: 0340-81 400

Mer om Cajsa Forkman

Tar hand om våra kyrkogårdar och hjälper till i S:T Jörgens kapell.

May Johansson

Direkt: 0340-81 425

Dennis Karlsson

Direkt: 0340-81 423

Växel: 0340-81 400

Mer om Dennis Karlsson

...som tar hand om och sköter våra kyrkogårdar.

Kristian Klasson

Johanna Larsson

Direkt: 0340-81 431

Växel: 0340-81 400

Mer om Johanna Larsson

Har hand om begravningsverksamhet och gravskötsel. Tar också hand om våra kyrkogårdar och ser till att blommorna blommar och gräset är klippt.

Anton Nilsson

Direkt: 0340-81 437

Mer om Anton Nilsson

Sköter och tar hand om våra kyrkogårdar.

Erik Nyman

Direkt: 0340-81 436

Martin Sandberg

Direkt: 0340-81 433

Växel: 0340-81 400

Mer om Martin Sandberg

Sköter och tar hand om våra kyrkogårdar

Dag-Åke Svensson

Direkt: 0340-81 422

Växel: 0340-81 400

Mer om Dag-Åke Svensson

...som sköter och tar hand om våra kyrkogårdar.

Linnea Tingbrant

Direkt: 0340-81 428

Växel: 0340-81 400

Mer om Linnea Tingbrant

...som tar hand om och sköter våra kyrkogårdar.

Kyrkogårdschef

Fredrick Hallman

Direkt: 0340-81 401

Växel: 0340-81 400

Mer om Fredrick Hallman

Verksamhets- och arbetsledare.

Kyrkoherde

Fredrik Ivarsson

Direkt: 0340-81 301

Växel: 0340-81 300

Mer om Fredrik Ivarsson

Fredrik bloggar på www.fredrikivarsson.se

Lokalvårdare

Anne-Maj Enbom

Direkt: 0340-81 346

Växel: 0340-81 400

Mer om Anne-Maj Enbom

...sköter och tar hand om våra lokaler.

Maria Dolores Peña

Direkt: 0340-81 344

Växel: 0340-81 300

Mer om Maria Dolores Peña

...som sköter och tar hand om våra lokaler.

Erna Sigurdardottir

Mer om Erna Sigurdardottir

Städar i våra lokaler och tjänstgör som vaktmästare och värdinna.

Musiker

Louise Muhl

Direkt: 0340-81 326

Daniel Reinholdsson

Mer om Daniel Reinholdsson

Ansvarar för musiken i Sollyckans kyrka.

Christina Wide

Mer om Christina Wide

Organist i Varbergs kyrka och ansvarig för församlingens musikverksamhet.

Elisabet Willix

Direkt: 0340-81 327

Mobil: 0706-07 77 27

Växel: 0340-81 300

Mer om Elisabet Willix

Kantor i Apelvikshöjds kyrka. Är bland annat körledare för Varbergs Gospel, Young Voices och Apelvikshöjds kyrkokör.

Personaladministratör

Susanne Johansson

Direkt: 0340-81 308

Växel: 0340-81 400

Mer om Susanne Johansson

...med ansvar för personaladministration.

Präst

Erland Brander

Direkt: 0340-81 314

Mer om Erland Brander

Vikarierande

Fredrik Gyllensvärd

Direkt: 0340-81 319

SMS: 0705-80 90 45

Mer om Fredrik Gyllensvärd

Är ansvarig för Sollyckans kyrka

Martin Jonsson

Direkt: 0340-81 313

Mobil: 0703-17 10 75

Växel: 0340-81 300

Mer om Martin Jonsson

Är ansvarig för Apelvikshöjds kyrka

Thomas Karlsson

Direkt: 0340-48 17 85

Mobil: 0703-19 82 45

Växel: 0340-81 300

Mer om Thomas Karlsson

... med ansvar för sjukhuskyrkan, Hallands sjukhus Varberg. Finns där för dig i livets alla skeden, i glädje och sorg, i tro och tvivel. Arbetar främst med själavård och enskilda samtal. Präster har tystnadsplikt.

Rebecca Kullenberg

Direkt: 0340-81 315

Mobil: 0702-11 47 20

Fax: 0340-81 350

Mer om Rebecca Kullenberg

Arbetsledande präst i centrum.

Olle Philipsson

Mobil: 0703-46 46 12

Sjukhusdiakon

Camilla Gustafsson

Mer om Camilla Gustafsson

Hon är en del av sjukhuskyrkan på Hallands Sjukhus Varberg

Tekniker

Håkan Johansson

Direkt: 0340-81 411

Växel: 0340-81 400

Mer om Håkan Johansson

...med ansvar för maskinparken, bevattningsanläggningarna och fastighetsunderhållet på kyrkogårdsförvaltningen.

Vaktmästare

Christian Bengtsson

Inga-Lill Bengtsson

Direkt: 0340-81 342

Växel: 0340-81 300

Mer om Inga-Lill Bengtsson

...med praktiskt och vardagligt ansvar för våra lokaler och kyrkor.

Iréne Delåsen

Direkt: 0340-81 343

Växel: 0340-81 300

Erna Sigurdardottir

Mer om Erna Sigurdardottir

Städar i våra lokaler och tjänstgör som vaktmästare och värdinna.

Anders Åström

Mer om Anders Åström

Tar hand om våra lokaler.