Personal

Präster

  Diakoner

   Församlingens expedition

   Telefon: 0340-81 300, läs mer om öppettider och kontaktvägar här.

   Kyrkogårdsexpeditionen

   Telefon: 0340-81 400. Gravskötsel och liknande ärenden. Se här för öppettider och övriga kontaktuppgifter.

   All personal i Varbergs församling