Påskens dagar

Palmsöndagen

Jesus rider in i Jerusalem på en åsna och hälsas som Messias. Folket strör ut palmblad där han rider fram.

Dymmelonsdagen

Förr försågs kyrkklockan med en kläpp av trä – en dymmel – istället för den vanliga av metall. Klangen skulle vara dop och allvarlig under stilla veckan.

Skärtorsdagen

Jesus instiftar nattvarden vid sin sista måltid och han tvättar lärjungarnas fötter. Judas Iskariot avslöjar för makthavarna var Jesus finns så att han kan bli arresterad. Skära betyder rena. Den här dagen ska man enligt traditionen se till att bli ren från till kropp och själ inför påsken.

Långfredagen

Jesus döms till döden av den Romerske ståthållaren Pontius Pilatus, ivrigt påhejad av överstepräster och folkmassan. Jesus korsfästs på avrättningsplatsen Golgata (Skallen) utanför Jerusalem.

Påskafton

Jesus är i dödsriket, men snart är de tre dystra dagarna slut och Jesus ska uppstå. I fornkyrkan brukade man vaka hela natten i väntan på påskdagen.

Påskdagen

Några kvinnor finner Jesu grav tom och möter i stället Guds ängel. De är de första som får veta den glada nyheten att han har uppstått.

Annandag påsk

Lärjungarna möter den uppståndne Kristus.

Påsklandskap

I Varbergs kyrka visas påskens händelser upp med hjälp av olika scener skapade av lerfigurer. Dessa står utmed kyrkans väggar. Under 2021 står påsklandskapet framme vecka 11 till och med vecka 17.