Foto: Kent Pettersson

Andens frukter

Men andens frukter är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning. Mot sådant vänder sig inte lagen. De som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med alla dess lidelser och begär. Om vi har andligt liv, låt oss då följa en andlig väg. Låt oss inte bli inbilska, inte utmana varandra, inte avundas varandra. (Galaterbrevet 5:22-26)

De här artiklarna handlar om Andens frukter som det står om i Galaterbrevet 5:22-26. De står uppräknade här nedan. Det här är artiklar som publiceras i den tryckta tidningen Var med nummer 1 2020. Det numret kom ut i början på fastan som är en period för andlig fördjupning och fokus på det viktiga. 

Jag är övertygad om att världen skulle bli bättre om Andens frukter fick växa och mogna i fler människor. Mer kärlek, vänlighet, godhet och så vidare. Det måste väl bli bättre av det? Om du inte håller med får du gärna kontakta mig så kan vi prata om det.

Av Kent Pettersson

Första numret 2020 av församlingstidnignen Var med innehåller en samling artiklar som utgår från Andens frukter som står uppradade i Gaterbrevet 5:22-23. 

Det är egenskaper som växer i oss och Gud vill att vi ska ha mer av dem. Vi är som träd planterade vid vattenbäckar, vi bär frukt om omständigheterna är de rätta. 

Kärlek

Wow, vilken kärleksförklaring

Glädje

Som balsam för själen.

Frid

När sinnet får öva.

Tålamod

Modet att så frön.

Vänlighet

Påverkar andra människor.

Godhet

När du övar händer det.

Trofasthet

När jag lever i tron på Jesus Kristus.

Ödmjukhet

Där Kristi sinnelag får råda.

Självbehärskning

Styr impulsen, inte känslan.