Foto: Kent Pettersson

Sjukhuskyrkan

För patienter, personal och anhöriga.

På ett sjukhus kan man under en och samma dag uppleva hur livet svänger från glädje och trygghet till djupaste sorg och förtvivlan. Ibland är det inte så dramatiskt, men det kan ändå finnas behov att få samtala med någon.

Sjukhuskyrkan finns till för dig som är patient, närstående eller personal.

Behöver man ha en tro?

Foto: Kent Pettersson

Du behöver inte ha en tro för att samtala med oss. Vi som arbetar i sjukhuskyrkan har en kristen tro och erfarenhet av att Gud är med oss i livet, både i glädje och sorg. Du avgör vad du behöver prata om.

Om du önskar förmedlar vi gärna kontakt med någon församling på din hemort eller med företrädare för andra religioner.

Du når oss på telefon, genom avdelningspersonal eller genom att besöka oss.

Tag gärna kontakt med oss när:

  • du vill ha någon att samtala med.
  • du känner dig ensam.
  • du vill fundera med någon kring din livssituation.
  • du vill tala om andliga frågor.
  • du vill ha förbön eller nattvard.

Hitta till sjukhuskyrkan

Den finns på Hallands sjukhus Varberg
Vårdavdelningarnas korridor
Uppgång B

 

Kapellet är alltid öppet 

Beredskap

Du kan även nå sjukhuskyrkan som har beredskap via sjukhusets växel, 0340-48 10 00

Fåglar som flyger

Samtalsgrupp

För dig som förlorat nära anhörig i samband med suicid