Gemenskapen där tron växer

Att vara en del av en gemenskap är viktigt för många, känslan av sammanhang. Det kan också vara ett tillfälle och en plats där relationen med Gud kan växa och styrkas.

– Jag får ut väldigt mycket av cellgruppen. Jag går i kyrkan också men det kan kännas ganska opersonligt. I en cellgrupp lär vi känna varandra väldigt bra, säger Cecilia Linjer.

Cellgrupper kan se ut på olika sätt och ha olika funktion. Cecilia Linjer är samordnare för cellgrupperna kring Apelvikshöjds kyrka och berättar väl insatt och engagerat om dem. Det är mindre grupper som träffas regelbundet hemma hos deltagarna. Gruppen Cecilia är ledare för träffas varannan vecka och börjar varje träff med kvällsmat bestående av smörgås, te och kaffe.

– Då pratar vi och stämmer av hur alla har haft det sedan sist.

Sedan fortsätter de med att sjunga lovsång eller psalmer innan de går över till att läsa ur en bok. Just nu läser de en bok som handlar om Matteusevangliet och varje kapitel avslutas med några frågor där de får samtala om vad bibelordet innebär när det omsätts i praktiken både personligt och för församlingen.

– Att få reflektera tillsammans är väldigt givade, säger Cecilia.

Det handlar om livet

För henne blir det levande när det inte stannar vid vad det står i bibeln utan får en fortsättning och betydelse i livet och vardagen. Därefter får alla berätta vad man vill be för. Det kan vara något personligt, församlingen eller sådant som sker i samhället. Bönen är viktig för Cecilia och kanske var det genom den, eller då snarare på grund av det Gud gör i bönen, som cellgruppen fick stor betydelse för Cecilia.

Det började för ungefär tio år sedan. Det var, och är fortfarande, många som gick i kyrkan och Cecilia kände sig lite anonym och hittade inte riktigt någon gemenskap. Men så fick hon frågan om hon ville gå med i en cellgrupp. Ett av syftena med cellgrupper är att erbjuda en gemenskap att känna sig hemma och sedd i.

När Cecilia Linjer pratar om cellgrupper och den kristna tron vill hon berätta mycket. Hon har fått ut mycket av att vara med i en cellgrupp och vill gärna dela det med andra så att de får uppleva samma sak.  Hon är också samordnare för cellgrupperna, smågrupper som träffas regelbundet, i Apelvikshöjds kyrka.

Tvivlade på att det var för henne

– För mig gav det oerhört mycket att komma in i den här cellgruppen. I början tyckte jag det var lite för mycket. Bibeln och bönen som jag också växt upp med gav mig ingenting på djupet. Men sedan såg jag att det de hade gjorde dem väldigt glada, säger Cecilia.

Hon pratade med de andra i gruppen om det och de började be för att hon också skulle få uppleva det här. Under ett år bad de, men inget hände och Cecilia började undra varför.

– Jag trodde ett tag att alla inte kunde ha en så stark tro.

Men plötsligt hände något. Cecilia vet inte riktigt varför eller vad som gjorde skillnaden men hon vet vad som hände i henne.

– En personlig tro på Jesus som dött för mig, och som jag kan prata med om allt, uppstod. En visshet om att han finns där och älskar mig, vad som än händer. Som det står på många ställen i bibeln, mina ögon öppnades. Jag började känna en stor nöd för utsatta. Började se saker hos mig själv som jag behövde förändra, berättar Cecilia.

Det är ett annat av cellgruppens syfte, att vara en plats där tron på Gud kan växa, fördjupas och bli levande.

Grupperna växer och delas

Under årens lopp har den där starka känslan, som Cecilia jämför lite med den första förälskelsen, kommit och gått och ändrats. Men hela tiden har tron fortsatt att vara levande och önskan att fler ska få uppleva glädjen och tryggheten i att vara buren och älskad oavsett vad som händer märks när hon pratar. Hon fortsatte att vara med i cellgruppen och för ungefär ett år sedan var gruppen så stor att det blev dags för delning. Cecilia blev tillfrågad om hon ville bli ledare för en av de nya grupperna.

Att grupperna växer och delas är en del av poängen och just anledningen till att det heter celler som i människans celler. Tillsammans bygger de upp helheten och cellerna blir fler genom att dela sig. När det har blivit upp mot tolv personer blir det delning. En process som sker tillsammans med Martin Jonsson som är präst i Apelvikshöjds kyrka och ansvarig för cellgrupperna.

Andra smågrupper

I Apelvikshöjds kyrka heter det cellgrupper, grupperna kring Sollyckans kyrka kallas hemgrupper och på en del ställen har de namnen bönegrupper. Syftena är delvis det samma, att skapa mindre gemenskaper i helheten och forum som lämpar sig bättre för samtal och bön än de stora gemenskaperna gör.

Många andra mindre grupper finns i församlingarna. Det kan till exempel vara bokcirkel, bibelstudiegrupp, trädgårdsgrupp, dansgrupp, kör eller arbetskrets. Tillfällen där lite färre personer möts och delar livet tillsammans på olika sätt.

Bara fantasin sätter gränser för vilka grupper som kan finnas och leva under församlingarnas paraply.

Församlingstidningen Var med

Artiklar och texter från församlingstidningen Var med. Nederst finns även pdf-filer av tidningen för nedladdning.