Foto: Emma Leufstedt

Varbergs kyrkas utseende och historik

Den allra första kyrkan vid torget i Varberg, Caroli kyrka, förstördes vid en stor stadsbrand år 1767 och hade då bara funnits till i 80 år, sedan 1687. Den nuvarande kyrkan uppfördes åren 1769-1772 under ledning av den tyskättade murarmästaren Friedrich August Rex på samma plats som den förstörda helgedomen.

Varbergs kyrka har dock ännu fler föregångare:

1. Den äldsta kyrkan i Gamla Varberg (Getakärr) var från slutet av 1200-talet. Murrester av den ligger i den norra delen av den nuvarande innerstaden, cirka 2 kilometer från torget och cirka 75 meter bakom den rullskridskobana som ligger vid Birger Svenssons väg.

2. Från 1400 fram till slutet av 1500-talet låg en kyrka i Ny Warberg (Nyby). Rester av dess murar kan ännu ses vid Lindhafs gård cirka 5 kilometer norr om Varberg.

3. Mellan åren 1619 och 1666 låg en kyrka på Platsarna, nära fästningen.

Förutom dess fyra föregångare fanns det så kallade S:t Jörgens kapell i stadens södra del och den slottskyrka från 1500-talet, som ligger inom fästningens område.

Kyrkorummet

En omfattande inre renovering mellan åren 1998 till 2000 har bland annat gett kyrkorummet nya färger: Taket har målats blått, vilket gör att "himlen tagits in i rummet." Bänkarna har målats om liksom väggarna i ljusa toner, som påminner om de färger som användes vid kyrkans tillkomst på 1700- talet. Några av bänkarna längst bak i kyrkan har tagits bort för att dels ge plats för ett kyrkotorg för samtal och umgänge, dels för att skapa nya rum.

Foto: Emma Leufstedt

Även belysningen har förbättrats genom de nedåtriktade, blomliknande lamporna över bänkarna. Koret belyses av små, riktade strålkastare i den stora ljusringen. De stora malmkronorna har åter placerats över mittgången. En av dessa hade legat i förråd under många år. Trapporna upp till läktaren har flyttats för att ge plats för de nya rummen under läktaren, men har även gett mer läktaryta framför den stora kyrkorgeln.

Några av kyrkans vackraste inventarier

Dopfunten är tillverkad av ek, som snidats, målats och förgyllts. Den har antagligen gjorts av en mästare vid namn Sven Snidare år 1619, och stod först i kyrkan på Platsarna. Dopfunten har en sju-sidig så kallad cuppa (den skålformade delen) och fot. Även tillhörande fat av koppar är från 1600- talet. Så kallade hermer (manliga eller kvinnliga skyddssymboler) finns runt om dopfunten.

Bland kyrkans övriga klenoder kan nämnas en nattvardskalk av förgyllt silver, som är rikligt ornamenterad. Den tillverkades i ett danskt kloster år 1520, ursprungligen för Johannes Döparens kapell i Nyborgs kyrka på Fyn. Omkring år 1570 skänktes den till Varberg av den danske kungen Fredrik II.

Några målningar pryder kyrkans väggar. Längst bak på kyrkans norra långvägg (till vänster från ingången sett) hänger målningen "Flytken från Egypten" av rekor Johan Grimberg. Längre fram finns oljemålningen "Kristus svepes" och på södra långväggen längst fram "Korsfästelse". De båda oljemålningarna är kopior efter någon mästare från omkring 1700

Längre bak hänger en altartavla som skänktes till Caroli kyrka 1716 och har även använts som altartavla i den nuvarande kyrkan under en tid.

Predikstolen, som uppsattes vid 1890-91 års restaurering, är av trä med dekorationer i guld. Korgen är sexkantig, där fem av sidorna har skulpterade kristna symboler i trä. Predikstolen står på en åttakantig pelare.

Kyrkan äger flera vackra malmljusstakar som skänkts under 1500- och 1600-talen. Det finns även 2 stora och vackra ljusstakar av silver med tidstypisk dekor. Dessa tillverkades år 1715 av Johan Wallman i Varberg men är bara framsatta vid gudstjänsterna.

De olika ljusplåtarna i koret kommer från 1600-talets Caroli kyrka liksom två av kyrkans malmljuskronor. Den äldsta av kyrkans mässhakar är ett vackert italienskt arbete från senare delen av 1500-talet. Den är gjord av småmönstrad silkessammet med granatäpplen inom spetsovaler. Ryggsidan prydes av upphöjda silverbroderier som bildar rika blomster i form av kors. Vapensköldar som sytts på visar att mässhaken skänktes av slottsherren Anders Bing och hans hustru Anne Pedersdotter.

Glasmålningarna i koret är utförda år 1960 av den danske konstnären Johan Thomas Skovgaard. Från predikstolen räknat skildrar de
1. Jesu födelse, Jesus vid 12 års ålder i templet och Jesu dop.
2. Nattvarden, Getsemane och Korsfästelsen.
3. Gravläggningen och uppståndelsen.
4. Jesus uppenbarar sig vid Tiberias sjö och Himmelsfärden.

Orglar

Stora orgeln på läktaren har 36 stämmor, fördelade på 3 manualer och pedal. Den byggdes år 1966 av företaget Olof Hammarberg i Göteborg.

2013 byggdes en kororgel placerad längst fram till höger i kyrkorummet.

Kyrkklockor

Två klockor finns i kyrkans stora torn. Den s.k. Lillklockan har omgjutits
2 gånger (1786 och 1905) och har bland annat inskriptionen
"O mänska låt ej klockans ljud
få stadna fruktlöst wid ditt öra
men äfven hiertat kraftigt röra
til wördsam hogkomst af din Gud."

Storklockan göts ursprungligen för Caroli kyrka år 1765. Även denna klocka har omgjutits: 1772, 1888 och 1902. Den har bland annat följande tänkvärda ord:
"Samlas när du hör mitt ljud
till din Herde som dig föder 
lär i trone lyda Gud
lär att älska dina bröder 
Hör Gud ännu sin nåd dig bjuder
de templets portar öppna sig
Kanske härnäst då klockan ljuder 
upplåtes grafvensport för dig
du går ej mer i Herrens hus
Ditt rum bereds i jordens grus".