En rostig gammal nyckel i en gammal dörr
Foto: Kent Pettersson

Meditation

Meditation innebär att sitta sig till stillhet. Vi behöver balans i livet, med både vila och arbete. I vår tid har vi ofta för lite av paus.

Meditation i Varbergs kyrka tisdagar 7:00-7:45  Ingång från torgsidan från 6:50, dörren låses 7:00 för att bevara lugnet under meditationen. 

Om du är nybörjare är det bra om du först deltar i en introduktion. Det är introduktion första tisdagen i månaden 6:40-6:55.

Meditationen inleds med 5-10 minuters mjuka rörelser för att väcka kroppen. Under meditationen sitter vi längst fram i kyrkan framför altaret på kudde, pall eller stol. Vi bevarar tystnaden före och efter meditationen.

En del tisdagar under lov är det ingen meditation. I kalendern kan du se om det är meditation en viss tisdag. 

 

En kort introduktion till kristen djupmeditation

Meditation innebär att sitta sig till stillhet. Vi behöver balans i livet, med både vila och arbete. I vår tid har vi ofta för lite av paus. Vi rusar på och missar ofta både oss själva och andra. Meditation kan hjälpa oss att stanna av, hinna ifatt, lättare kunna vara närvarande och bättre hantera de situationer vi är i.

Kroppen och sittställningen är av central betydelse i meditation. Att sitta i balans, i kroppens lodlinje, hjälper dig att nå inre och yttre stillhet. Sittställningen gör det möjligt att spänna av och ge utrymme för andningen. Den fria andningen, i kroppens egen takt, ger dig hjälp till stillhet: Du kan tänka att du andas ut oro och andas in vila och frid. Liksom andningen får komma och gå fritt, försöker du även låta tankarna som kommer och går passera utan att fästa någon vikt vid dem eller värdera dem. Det är inte alldeles enkelt. Men övning ger färdighet!

Meditation är också ordlös bön. Vi bär varandra genom tystnaden och stillheten. Det som kännetecknar kristen meditation är att Kristus är i centrum. Vi öppnar våra hjärtan och innersta rum för Guds närvaro och kärlek. Det är inte att be en bön utan vara i ett tillstånd av bön.

Tidigt nästa morgon medan det ännu var mörkt gav Jesus sig av och gick bort till en enslig plats och bad. (Markusevangeliet 1:35)

Kontakt

Lina Gyllensvärd, 0709-81 00 15
Dagny Willner, 0725-27 92 36

Allt blev annorlunda

Tänk att knappt en timmes meditation i Varbergs kyrka kan göra så stor skillnad. Läs Kent Petterssons upplevelse.

Taizémässa

En stilla mässa på onsdagar 18:00 i Varbergs kyrka.