Dop i Sollyckans kyrka
Foto: Niklas Karlsson

Församlingsinstruktion - Slutsatser och analys

Olika sorters kommunikation är viktig för församlingen i framtiden.

Varbergs församling behöver bli bättre på att kommunicera med yngre människor på deras villkor. Detta gäller både barn och ungdomar och unga vuxna. Några sätt att göra detta:

  • Riktad kommunikation, till exempel till nyinflyttade.
  • Kommunikation som är relationsbyggande och tar upp viktiga existentiella frågor, i relevanta kommunikationskanaler.
  • Satsning på att skapa positiva möten i samband med dop och vigslar.
  • Satsning på att utveckla konfirmandarbete och andra aktiviteter riktade till barn och ungdomar, med lyhördhet för ungas livsfrågor och olikheter och med beredskap för att hantera psykisk ohälsa.

Det diakonala arbetet riktat mot bland annat nyanlända och människor utanför arbetsmarknaden ska fortsätta och utvecklas i samarbete med kommunen och andra samhällsaktörer.

Viktiga områden att prioritera de närmaste åren i hela församlingens verksamhet är Delaktighet, Mission och Skapelsens helande. Dessa områden beskrivs här.

Grafik som är ett öppet hjärta med orden Med öppet hjärta i.

Församlingsinstruktion

Församlingsinstruktionen är ett styrdokument för Varbergs församling