Foto: Kent Pettersson

Gudstjänst

En gudstjänst kan vara på många olika sätt. Allt från den lilla nära middagsbönen till en högtidlig högmässa med mycket folk och stora musikverk.

Den gemensamma gudstjänsten är församlingens centrum. I gudstjänsten blir församlingen synlig som församlad. I nattvardsfirandet blir församlingen till, när vi delar ett och samma bröd. Från altaret sänds församlingen att leva i tjänst åt Gud och medmänniskan. Delaktighet är avgörande för gudstjänstlivet, genom mångas medverkan och kontinuitet i gudstjänsternas ordning.

Bibel och kaffekoppar

Med öppet hjärta

En cafégudstjänst med plats för frågor

Morgonbön

Tisdagar och fredagar 8:30 i Apelvikshöjds kyrka och torsdagar 9:00 i Sollyckans kyrka.

Veckomässa

En enkel mässa mitt i veckan. Ett bra sätt att stanna upp och hämta kraft genom lovsång, bön och nattvard.

Morgonmässa

Starta dagen med Gud i morgonmässan på torsdagar 8:30 i Apelvikshöjds kyrka. Om du hinner kan du stanna och fika efter mässan.

Taizémässa

En stilla mässa på onsdagar 18:00 i Varbergs kyrka.

Ljusbäraren i Varbergs kyrka

Middagsbön

En andningspaus i vardagen. Onsdagar 12:05 i Varbergs kyrka. Ej under sommaren.

Familjegudstjänst

Familjegudstjänsten sätter barnen i centrum och många barn medverkar. En naturlig plats för barn och familjer att möta Gud och varandra.

Högmässa i Varbergs kyrka

Högmässa

Genom sång, bön, nattvard och ordet får vi möta Gud och varandra. Församlingen firar högmässa i de tre kyrkorna nästan nästan varje söndag.

Hand med ljus

Sinnesromässa

"Gud, ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra mod att förändra det jag kan och förstånd att inse skillnaden."

Olika sorters gudstjänster

Vi tycker om olika saker och det innebär inte att en sorts gudstjänst är bättre än någon annan. Hoppas du hittar den gudstjänsten du trivs bäst med. 

Rollatorer som står i en hall.

Kyrktaxi

För dig som har svårt att komma till gudstjänster i kyrkorna i Varbergs församling finns en möjlig­het att åka taxi där församlingen betalar större delen av kostnaden.