Foto: Kent Pettersson

Gudstjänst

En gudstjänst kan vara på många olika sätt. Allt från den lilla nära middagsbönen till en högtidlig högmässa med mycket folk och stora musikverk.

Den gemensamma gudstjänsten är församlingens centrum. I gudstjänsten blir församlingen synlig som församlad. I nattvardsfirandet blir församlingen till, när vi delar ett och samma bröd. Från altaret sänds församlingen att leva i tjänst åt Gud och medmänniskan. Delaktighet är avgörande för gudstjänstlivet, genom mångas medverkan och kontinuitet i gudstjänsternas ordning.

Olika sorters gudstjänster

Vi tycker om olika saker och det innebär inte att en sorts gudstjänst är bättre än någon annan. Hoppas du hittar den gudstjänsten du trivs bäst med.