Meny

Gudstjänst

En gudstjänst kan vara på många olika sätt. Allt från den lilla nära middagsbönen till en högtidlig högmässa med mycket folk och stora musikverk.

Den gemensamma gudstjänsten är församlingens centrum. I gudstjänsten blir församlingen synlig som församlad. I nattvardsfirandet blir församlingen till, när vi delar ett och samma bröd. Från altaret sänds församlingen att leva i tjänst åt Gud och medmänniskan. Delaktighet är avgörande för gudstjänstlivet, genom mångas medverkan och kontinuitet i gudstjänsternas ordning.

På grund av pandemin

Under pågående pandemi arbetar vi tillsammans för att minska smittspridningen. 

Håll avstånd till varandra. 
Stanna hemma om du inte är frisk. 

Max 50 personer får närvara vid allmänna sammankomster. 

Gudstjänster och många verksamheter har börjat igen men kanske på andra tider och former än vanligt. Eftersom förändringar kan ske snabbt är det bäst att du tittar i kalendern där det finns mest uppdaterad information om vad som händer.  

Olika sorters gudstjänster

Vi tycker om olika saker och det innebär inte att en sorts gudstjänst är bättre än någon annan. Hoppas du hittar den gudstjänsten du trivs bäst med.