Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Diakoni

Diakoni är kyrkans omsorg om medmänniskan och skapelsen.

Arbetsträning och praktik

Många människor är utanför arbetsmarknaden på grund av ohälsa eller andra orsaker, till exempel att de är nyanlända i Sverige.

Fåglar som flyger

Samtalsgrupp

För dig som förlorat nära anhörig i samband med suicid

Två personer som pratar med varandra.

Samtal och stöd

På många olika sätt kan Varbergs församling vara med i livets skeden. Ibland som en samtalspart oavsett vad som har hänt.

Välkommen att kontakta oss diakoner om du önskar

- någon att prata med

- få stöd när livet gör ont

- själavård

- hjälp att ta kontakt med myndigheter

- hembesök

-kontakt och gemenskap med andra. 

Diakonerna har tystnadsplikt.

En lila triangel som det står diakoni i. Vid de olika sidorna står de tre orden utövare, verksamheter och förhållningssätt.

Vad är diakoni

Diakoni – kyrkans omsorg om medmänniskan och skapelsen.

Sopplunch

God soppa och möjlighet att träffa ändra. Kanske för bra för att du ska kunna låta bli. Församlingshemmet på tisdagar är det andakt 11:45 och sopplunch 12:00.

Diakonimottagning

I vår diakonimottagning kan du som lever i en utsatt ekonomisk situation få stöd och hjälp.

Diakonernas hjälpkassa

Var med och stötta diakonin i Varbergs församling