Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Diakoni

Diakoni är kyrkans omsorg om medmänniskan och skapelsen.

Välkommen att kontakta oss diakoner om du önskar

- någon att prata med

- få stöd när livet gör ont

- själavård

- hjälp att ta kontakt med myndigheter

- hembesök

-kontakt och gemenskap med andra. 

Diakonerna har tystnadsplikt.